Termeni şi Condiţii de Utilizare a Serviciului Creştem Idei

Citiţi cu atenţie aceşti Termeni şi Condiţii de Utilizare (denumiţi în continuare şi “Acordul” sau “Termeni de Utilizare”) înainte de a utiliza serviciile oferite de Asociaţia Creştem Idei (denumită în continuare “Asociaţia”). Prezentul acord stabileşte termenii legali şi condiţiile de utilizare a site-ului www.crestemidei.ro, a tuturor celorlaltor site-uri deţinute şi operate de Asociaţia Creştem Idei care redirecţionează către www.crestemidei.ro şi toate subdomeniile sale (colectiv denumite “Site-ul”), precum şi serviciile deţinute şi operate de Asociaţie (denumite, împreună cu Site-ul, “Serviciul”). Prin utilizarea Serviciului în orice mod, inclusiv, dar nu limitat la vizitarea şi navigarea site-ului sau contribuţia la conţinut, informaţii sau alte materiale sau servicii pentru site, acceptaţi integral şi fără rezerve cele stipulate în prezentul acord.

Rezumatul serviciului

Site-ul www.crestemidei.ro este creat şi administrat de Asociaţia Creştem Idei, identificată prin CIF 3032314, având sediul în Cluj-Napoca, judeţul Cluj, România şi care poate fi contactată electronic folosind e-mailul de contact salut@crestemidei.ro.

www.crestemidei.ro este o platformă pe care anumiţi utilizatori (“Creatorii de proiect”) derulează campanii de strângere de fonduri pentru a finanţa proiecte şi oferă recompense în schimbul banilor primiţi de la alţi utilizatori (“Susţinătorii”). Prin intermediul siteului, e-mailului, siteurilor web precum şi prin alte mijloace media, Serviciul face accesibile diverse tipuri de conţinut, inclusiv dar nu limitat la clipuri video, fotografii, imagini, grafică, clipuri audio, comentarii, date, text, software, scripturi, proiecte şi alte materiale şi informaţii, precum şi mărcile asociate şi lucrări protejate prin drepturi de autor (colectiv denumite "Conţinut"). Creatorii de proiect, Susţinătorii şi alţi vizitatori şi utilizatori de servicii (colectiv denumiţi "Utilizatori"), pot contribui prin adăugarea, crearea, încărcarea de conţinut, pot să prezinte, distribuie, să faciliteze distribuirea, colectarea, postarea, sau face altfel accesibil conţinutul ("Trimite proiect"). Prin "Trimis de utilizatori" se înţelege orice conţinut transmis de aceşti utilizatori.

Acceptarea termenilor

Serviciul este oferit sub rezerva acceptării tuturor termenilor şi condiţiilor prevăzute în acest Acord, inclusiv a Politicii de confidenţialitate disponibile la www.crestemidei.ro/privacy, precum şi toate celelalte norme de exploatare, politicile şi procedurile care pot fi publicate pe site, care sunt încorporate şi aduse la cunoştinţă. În situaţia în care nu sunteţi de acord cu termenii prezenţi, vă rugăm să părăsiţi www.crestemidei.ro.ro şi să nu mai accesaţi acest site. Orice accesare a www.crestemidei.ro va fi considerată, de acum încolo, acceptarea termenilor şi condiţiilor conţinute în document. Acest acord se aplică pentru fiecare utilizator al serviciului. În plus, unele servicii oferite prin intermediul Serviciului pot face obiectul unor termeni şi condiţii suplimentare adoptate de Asociaţie, pentru utilizarea lor Dumneavoastră. fiind necesar să le acceptaţi – ele fac corp comun cu acest Acord.

Asociaţia îşi rezervă dreptul, la propria discreţie, să modifice sau să înlocuiască aceste Condiţii de Utilizare prin postarea termenilor actualizaţi pe site. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificaţi periodic Termenii şi Condiţiile de Utilizare pentru eventualele modificări, iar utilizarea în continuare reprezintă acceptarea acestor modificări. Asociaţia îşi rezervă dreptul unilateral şi discreţionar de a modifica, suspenda sau întrerupe Serviciul (inclusiv - dar nu limitat la - disponibilitatea de acces la orice facilitate, bază de date sau conţinut) în orice moment. Asociaţia poate de asemenea impune limite pentru anumite caracteristici şi servicii sau restricţiona accesul dumneavoastră la întreg Serviciul sau la părţi ale acestuia fără notificare.

Serviciul este disponibil numai pentru persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu, necesară pentru a încheia un contract. Declaraţi şi garantaţi că dacă sunteţi o persoană fizică, aveţi cel puţin 18 ani sau vârsta legală în ţara Dumneavoastră., iar în cazul în care sunteţi persoană juridică aţi îndeplinit toate formalităţile necesare pentru a fi recunoscut de lege în această calitate. Asociaţia îşi rezervă dreptul de vă solicita o dovadă în acest sens, iar contul Dumneavoastră. poate fi suspendat până când dovada vârstei în cazul persoanei fizice sau a înfiinţării în cazul persoanei juridice este furnizată. Asociaţia poate, la discreţia sa, refuza să ofere servicii către orice persoană fizică sau entitate juridică şi să modifice criteriile de eligibilitate în orice moment. De asemenea, declaraţi că toate informaţiile de înregistrare pe care le trimiteţi sunt corecte şi adevărate.Această prevedere este nulă în cazul în care accesul la Serviciu este interzis prin lege sau dreptul de a accesa Serviciul este revocat în acele ţări.

Site-uri terţe

Serviciul vă poate permite crearea unor link-uri spre alte site-uri sau resurse pe internet, precum şi alte site-uri sau resurse pot conţine link-uri către Site-ul Creştem Idei. Atunci când accesaţi site-uri ale unor terţe părţi, faceţi acest lucru pe propria răspundere. Aceste alte site-uri nu sunt sub controlul Asociaţiei şi recunoaşteţi că Asociaţia nu este răspunzătoare pentru conţinutul, funcţiile, exactitatea, legalitatea, disponibilitatea, sau orice alt aspect al acestor alte site-uri sau resurse. Includerea pe un alt site web a unui link la Site nu implică aprobarea, susţinerea de către sau afilierea cu Asociația Creştem Idei. Mai mult, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Asociaţia nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună legată de utilizarea de orice conţinut, bunuri sau servicii disponibile prin intermediul oricărui alt site terţ sau resurse ale acestora.

Reguli de utilizare şi conduită

Ca o condiţie de utilizare, Dumneavoastră promiteţi să nu utilizaţi Serviciul pentru orice scop care este interzis prin Termenii de Utilizare sau prin lege. Serviciul este oferit doar pentru uzul personal, non-comercial, putând fi imprimat pe suport de hârtie doar în măsura respectării acestei limite.

În orice alte situaţii, conţinutul Site-ului nu poate fi reprodus, modificat sau exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acţiunile descrise mai jos sunt strict interzise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Site-ului:

 • Reproducerea sau stocarea conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau alt mijloc de stocare a informaţiei;
 • Modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuirea unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului;
 • Îndepărtarea însemnelor Site-ului care relevă dreptul de autor al Asociaţiei asupra conţinutului;
 • Orice utilizare a conţinutului Site-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document este interzisă.

Sunteţi responsabil pentru toată activitatea Dumneavoastră în legătură cu Serviciul. Dumneavoastră şi numai Dumneavoastră sunteţi responsabil de orice activitate legată de contul creat (astfel, inclusiv de activitatea vreunei terţe persoane căreia i-aţi acordat accesul la cont) şi în acest sens vă veţi asigura că publicarea de Conţinut pe Site respectă următoarele limitări:

 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire la un Conţinut despre care ştiţi că este fals, înşelător, sau inexact.
 • Nu puteţi publica sau transmite Conţinut care vine în contradicţie cu o obligaţie contractuală sau prevăzută de lege.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire la orice tip de mesaj care poate conţine o formă unanim recunoscută în societate ca fiind "publicitate" la diverse categorii de bunuri şi servicii sau mesaje care conţin recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire utilizatorilor sau membrilor Siteului la niciun fel de mesaj comercial nesolicitat, indiferent că aceasta trimitere se face sau nu prin intermediul sistemelor de comunicaţie puse la dispoziţie de Site sau prin intermediul altor mijloace de comunicaţie. Constituie publicitate nesolicitată sau neautorizată şi materialul promoţional, cu caracter comercial sau orice junk mail, spam, scrisoare în lanţ;
 • Nu puteţi publica sau face referire în niciun fel la mesaje care contin informaţii confidenţiale, indiferent că acestea sunt sau nu prevăzute cu menţiunea "confidenţial" sau cu orice altă menţiune de acest gen, sau la mesaje care au rolul de a afecta preţul, imaginea sau valoarea de piaţă a unui produs sau serviciu. În acelaşi sens, nu puteţi colecta în niciun fel informaţie identificabilă personal de la utilizatorii sau membrii Siteului.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje care conţin texte ilegale, ameninţătoare, abuzive, indecente, care reprezintă hărţuire, sunt defăimătoare, calomniatoare, înşelătoare, frauduloase, obscene, ofensatore, profane sau aduc atingere intimităţii unei alte persoane. Este interzisă astfel publicarea oricărui tip de material care încalcă limita bunelor moravuri.
 • Nu puteţi publica în nicio măsură Conţinut care încalcă în orice fel dreptul de autor sau alte drepturi pe care le are un terţ referitor la acel conţinut. În acest sens, se consideră încălcare a acestei condiţii Conţinutul care încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor, drept de publicitate sau orice alt drept al altor persoane sau entităţi, sau încalcă orice lege sau contract;
 • Nu puteţi restricţiona sau elimina accesul unor alţi utilizatori la platformele de comunicaţie puse la dispoziţie de Site.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în nici un fel la mesaje care conţin viruşi informatici sau orice alte secvenţe de cod care se dovedesc a fi distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcţionalitatea Siteului sau a oricăror alte sisteme informatice (hardware sau software). Astfel, aceşti viruşi software sau orice alte coduri, fişiere sau programe care sunt concepute sau destinate să perturbe, deteriororeze, limiteze sau interfereze cu buna funcţionare a oricărui software, hardware, echipament de telecomunicaţii sau pot deteriora sau obţine acces neautorizat la orice sistem de date, parolă sau alte informaţii ale Asociaţiei sau ale oricărei terţe părţi sunt strict interzişi;
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire în niciun fel la mesaje a căror sursă este ascunsă.
 • Nu puteţi publica, transmite sau face referire la niciun fel de "joc piramidal" sau orice altă activitate menită a înşela încrederea unor alte persoane, precum şi orice activităţi similare unor fapte în privinţa cărora s-a probat în trecut potenţialul infracţional.

În plus, nu veţi:

 1. întreprinde nicio acţiune care impune sau poate impune o sarcină nerezonabilă sau disproporţionat de mare Asociaţiei sau infrastructurii sale de terţi furnizori;
 2. interfera sau încerca sa interferaţi cu buna funcţionare a Serviciului sau cu orice activităţi desfăşurate în cadrul Serviciului;
 3. acţiona în contra oricăror măsuri pe care le poate lua Asociaţia pentru a preveni sau restricţiona accesul la Serviciu (sau alte conturi, sisteme de computere sau reţele, conectate la serviciu);
 4. rula Maillist termen, Listserv sau orice formă de auto-răspuns sau spam prin intermediul Serviciului sau
 5. utiliza software, dispozitive sau alte procese manuale sau automate care să acţioneze ca şi "crawl" sau "spider" pe orice pagină a site-ului.

Dumneavoastră. nu trebuie în mod direct sau indirect să:

 1. descifraţi, decompilaţi, dezasamblaţi, recreaţi sau încerca în vreun alt fel să obţineţi niciun cod sursă sau algoritmi din orice parte a Serviciului, cu excepţia cazului în care legile aplicabile interzic în mod expres astfel de restricţie;
 2. modificaţi, traduceţi sau creaţi lucrări derivate din orice altă parte a Serviciului sau
 3. să copiaţi, închiriaţi, oferiţi în leasing, distribuiţi, sau în orice fel transferaţi oricare din drepturile pe care le primiți mai jos.

Creatorii de proiect sunt de acord să nu abuzeze de informaţiile personale ale altor utilizatori. Abuzul este definit ca utilizarea de informaţii personale pentru orice alt scop decât cele specificate în mod explicit în proiectul Creatorului proiectului sau care nu este legată de îndeplinirea obligaţiei de livrare a unui produs sau serviciu în mod explicit specificat în proiect de către Creatorul proiectului.

Asociaţia nu poate garanta identitatea utilizatorilor cu care puteţi interacţiona în timp ce utilizaţi Serviciul. Tot conţinutul accesat prin intermediul Serviciului se face pe riscul propriu şi veţi fi singurul responsabil pentru orice daune sau pierdere a oricărei părţi.

Înregistrarea unui cont

Puteţi vizualiza conţinutul de pe site fără a vă înregistra, dar Asociaţia vă poate cere, ca o condiţie de utilizare a anumitor aspecte ale Serviciului, să vă înregistraţi şi să inseraţi un nume ("nume utilizator") şi parola. Dumneavoastră trebuie să furnizaţi informaţii de înregistrare corecte, complete şi actualizate. Nerespectarea acestui lucru constituie o încălcare a Termenilor şi Condiţiilor de Utilizare, care poate duce la rezilierea imediată a contului. Dumneavoastră nu trebuie să utilizaţi ca nume de utilizator, de domeniu sau de proiect, un termen care:

 1. este numele unei alte persoane sau companii, cu intenţia de a juca rolul acestei persoane sau companii;
 2. este supus oricăror drepturi ale altei persoane sau companii, fără autorizaţia corespunzătoare;
 3. este ofensator, vulgar, obscen;

Asociaţia îşi rezervă dreptul discreţionar de a refuza înregistrarea sau de a anula numele de utilizator, numele de domeniu sau numele proiectului. Sunteţi singurul responsabil pentru activitatea care apare pe contul Dumneavoastră şi sunteţi responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii parolei pe care o utilizaţi pentru accesarea Site-ului. În cazul în care constataţi utilizarea neautorizată a contului Dumneavoastră sau existenţa altor acţiuni de încălcare a securităţii contului, veţi notifica de îndată, în scris, Asociaţia. La rândul Dumneavoastră., nu veţi utiliza contul unui alt utilizator fără permisiunea expresă acestuia din urmă.

Fiecare înregistrare se face pentru un singur utilizator. Este interzisă partajarea datelor de acces (nume utilizator şi parola) în contul Site-ului. Site-ul nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei reţele la conţinutul său. În situaţia în care se descoperă un astfel de acces, Asociaţia îşi rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda accesul Dumneavoastră la conţinutul Site-ului său.

Contul de companie - prevederi specifice

Asociația oferă persoanelor juridice posibilitatea de a finanța diverse proiecte prin inregistrarea pe platformă și dublarea finanțărilor oferite unui proiect. Aceasta înseamnă ca un proiect se poate finanța pe baza angajamentului unei companii de a dubla fiecare donație venită de la un individ ce a susținut acel proiect.

Pentru a putea folosi aceasta parte a Serviciului orice persoană juridică trebuie să se înregistreze pe platformă și să furnizeze datele de înregistrare și un logo care să ajute la identificarea ușoară a companiei. Ca și companie puteți seta un plafon maxim pană la care dublați veniturile unui proiect. In cazul finanțării unui proiect o companie are obligația de a transfera toată suma de plată la care s-a angajat in maxim 10 zile lucrătoare de la data încheierii proiectului.

Nerespectarea acestui termen poate duce la nefinanțarea proiectului și inchiderea contului de companie. Asociația își rezervă dreptul de a schimba statusul unui proiect din Finanțat in Nefinanțat in cazul in care o companie nu transfera fondurile la case s-a angajat iar sumele stranse de la donatori individuali nu ating ținta de finanțare a proiectului.

Proiecte înregistrate în scopul strângerii de fonduri

Prin crearea unei campanii de strângere de fonduri pe platforma Creştem Idei deţinută de Asociaţia Creştem Idei, Dumneavoastră, ca şi Creator al Proiectului oferiţi publicului oportunitatea de a afla despre proiectul derulat şi de a vă putea oferi suport financiar pentru realizarea lui. Dacă creaţi un proiect pe platformă, sunteţi de acord să fiţi obligat prin acest acord la următoarele:

 • Pentru ca fiecare proiect sa fie eligibil pentru înscrierea pe site este obligatoriu ca el să prevadă o modalitate de recompensare a sustinatorilor. Aceste recompense trebuie să fie de sumă modică, ele având valoare simbolică.
 • Deşi data de livrare estimată pentru fiecare recompensă nu este o promisiune de a îndeplini livrarea până la acea dată, ci doar o estimare a momentului în care Creatorul proiectului speră că va putea să facă livrarea, trebuie să depuneţi toate diligenţele necesare pentru ca acest lucru să se întâmple. Pentru aceasta, data de livrare trebuie prevăzută într-un mod realist şi într-un termen rezonabil de la încheierea contractului.
 • Pentru toate campaniile, Asociaţia Creştem Idei pune la dispoziţia Creatorului de Proiect numele de utilizator şi suma donată pentru proiectul său din partea fiecarui Susţinător. Pentru campaniile de succes (care au strâns astfel suma minimă prevăzută pentru realizarea proiectului), Asociaţia oferă în plus Creatorului de Proiectului numele fiecărui Susţinător şi adresa de e-mail.
 • Creatorii de proiecte sunt obligaţi să ofere toate recompensele promise în campaniile de strângere de fonduri care şi-au atins obiectivul şi sunt obligaţi să ramburseze oricărui Susţinător suma donată în cazul în care nu îi oferă recompensa deloc.
 • Creatorii de proiect nu ar trebui să întreprindă nicio măsură ce se bazează pe fondurile strânse pe Site până când vor avea capacitatea de a retrage şi a cheltui banii. Este posibil să existe o întârziere între sfârşitul unei campanii de strângere de fonduri ce şi-a atins obiectivul şi accesul la fonduri.
 • In cazul in care un proiect se finanteaza prin online banking Asociatia Crestem Idei isi rezerva dreptul sa il marcheze ca finantat sau nefinantat dupa ce sumele marcate ca fiind transmise prin online banking au ajuns in contul Asociatiei.
 • Prin acceptarea acestor Termeni şi Condiţii, Creatorii de Proiect sunt de acord ca în măsura în care există Susţinători interesaţi în a finanţa proiectul lor, banii puşi la dispoziţie de aceşti Susţinători să nu le fie disponibili până când şi doar în măsura în care se întruneşte cuantumul prevăzut ca minim în proiect. Dacă acest lucru nu se întâmplă, respectiv nu se atinge suma limită, banii urmează a fi, după caz, returnaţi Susţinătorilor sau redistribuiţi altor proiecte la alegerea discreţionară a Asociaţiei.
 • De asemenea, Creatorii de Proiect sunt, prin acceptarea celor prevăzute în acest document, de acord ca Asociaţiei să îi revină un procent de 7% din valoarea cu care Susţinătorii finanţează proiectul daca acesta si-a atins obiectivul de finantare propus şi vor ţine cont de această sumă atunci când vor întocmi bugetul proiectului.
 • Din cauza eşecurilor ocazionale de realizare a plăţii de la Susţinători, Asociaţia Creştem Idei nu poate garanta primirea de către Creatorii unui proiect a întregii sume promise pe site cu excepţia comisioanelor reţinute de terţe părţi şi de către Asociaţia Creştem Idei.

Prin susţinerea unei campanii de strângere de fonduri pe platforma Creştem Idei deţinută de Asociaţia Creştem Idei, Dumneavoastră, ca şi Susţinător acceptaţi Termenii şi Condiţiile prevăzute de prezentul acord şi sunteţi de acord ca suma cu care Dumneavoastră decideţi să contribuiţi va fi folosită în conformitate strictă cu cele prevăzute de prezentul acord:

 • Susţinătorii sunt de acord să furnizeze informaţiile de plată la momentul în care se angajează să finanţeze o campanie. Numai dacă suma de bani strânsă la data limită în contul proiectului pe care au ales să îl susţină este cel puţin egală cu obiectivul de strângere de fonduri vor putea susţine efectiv financiar acel proiect. Prin aceasta ne referim la faptul ca banii vor fi virati in contul Creatorului de proiect doar dupa momentul in care obiectivul de finantare a fost atins si data limita a fost atinsa. Banii care vor fi obţinuţi de la Susţinători reprezintă suma cu care Susţinătorii au ales să finanţeze proiectul.
 • Plăţile se vor face în contul Asociaţiei, care va gestiona aceşti bani în strictă conformitate cu prevederile acestui acord. În momentul atingerii termenului limită prevăzut de proiect pentru etapa strângerii de fonduri, dacă s-au strâns sume de bani cel puţin în cuantumul prevăzut ca minim pentru realizarea proiectului, banii vor fi transferaţi în contul Creatorului de Proiect in maxim 3 săptămâni de la atingerea termenului limită minus comisioanele reținute de terți, minus comisionul reținut de Asociație și taxele bancare, sau orice fel de taxe aferente transferurilor de bani din contul Asociației in contul creatorului de Proiect; în caz contrar, există mai multe situaţii, după cum urmează:
  • Dacă Susţinătorul a ales să fie anonim, banii vor fi utilizaţi pentru susţinerea altor proiecte, la alegea Asociaţiei.
  • Dacă Susţinătorul a ales să îşi dezvăluie identitatea, acesta poate alege între finanţarea unui alt proiect la alegerea sa sau returnarea fondurilor de către Asociaţie.
 • Susţinătorii sunt de acord să dispună de fonduri suficiente în momentul efectuării plăţii pentru a se asigura că angajamentul de plată va fi respectat şi contribuţia va fi realizată.
 • Pentru unele recompense, Creatorul Proiectul are nevoie de informaţii suplimentare de la Susţinători, cum ar fi o adresă poştală sau o dimensiune pentru un tricou, pentru a permite acestuia să ofere recompensele. Creatorul Proiectului va solicita informaţii direct de la Susţinători, la un moment dat, după ce campania de strângere de fonduri şi-a atins obiectivul. Pentru a primi recompensa, Susţinătorii sunt de acord să furnizeze informaţiile solicitate Creatorului de proiect într-un timp rezonabil.
 • Ca şi Susţinător al unui proiect finanţat pe www.crestemidei.ro nu puteţi solicita Asociaţiei Creştem Idei (implicit, nici Creatorilor de Proiect) rambursarea contribuţiei Dumneavoastră în niciunul dintre cazurile de mai jos:
  • proiectul a fost finanţat pe www.crestemidei.ro printr-o campanie care şi-a atins obiectivul bănesc al etapei strângerii de fonduri în perioada de timp propusă.
  • proiectul este încă în perioada de desfăşurare a campaniei pe www.crestemidei.ro.
  • recompensa solicitată nu este livrată conform calendarului menţionat în campanie.
  • recompensa solicitată nu este conform aşteptărilor Dumneavoastră. Alegerea de a susţine un proiect creativ spre a fi realizat se bazează pe dorinţa de a sprijini creativitatea din România şi nu de a achiziţiona un produs/serviciu în urma campaniei.

Asociaţia Creştem Idei şi partenerii săi de plăţi vor deduce taxele lor înainte de transmiterea fondurilor obţinute dintr-o campanie către Creatorii de Proiecte. Taxele pot varia în funcţie de diversi factori, dar vor fi aduse la cunoştinţă.

Asociaţia Creştem Idei va reţine un comision de 7% din fondurile strânse de o campanie pe platformă, dacă aceasta şi-a atins obiectivul de finanţare propus.

Asociaţia Creştem Idei îşi rezervă dreptul de a anula o contribuţie realizată de un Susţinător în orice moment şi pentru orice motiv, situaţie în care fondurile vor fi returnate acestuia minus comisioanele retinute de terti (ex: banci, procesator de plati online)

Asociaţia Creştem Idei îşi rezervă dreptul de a refuza, anula, întrerupe, elimina sau suspenda o campanie în orice moment şi pentru orice motiv. Politica Asociaţiei nu este să comenteze cu privire la motivele oricăreia dintre aceste acţiuni.

Transferul de fonduri de la Asociaţia Creştem Idei către Creatorul de Proiect se realizează în baza acestor Termeni şi Condiţii.

Asociaţia Creştem Idei nu este răspunzătoare pentru nicio daună sau pierdere suferite referitoare la recompense sau orice altă utilizare a Serviciului şi care nu îi este imputabilă. Asociaţia nu este obligată să se implice în dispute între utilizatori, sau între utilizatori şi orice terţ care ar decurge din utilizarea Serviciului. Acestea includ, dar nu se limitează la, livrarea de bunuri şi servicii, precum şi orice alţi termeni, condiţii, garanţii sau reprezentări asociate cu campanii de pe site. În acelaşi timp, nu supraveghează performanţa sau punctualitatea proiectelor. Asociaţia nu susţine niciun conţinut trimis de Utilizatori. Dumneavoastră, atât ca şi Creator de Proiect, cât şi ca Susţinător, prin acceptarea prezentelor condiţii de colaborare, exceptaţi Asociaţia Creştem Idei, angajaţii, agenţii şi succesorii în drepturi de la pretenţii, daune şi cereri de orice natură, cunoscute sau necunoscute, suspectate sau nesuspectate, dezvăluite sau divulgate, care decurg din sau în orice fel legate de astfel de litigii şi de Serviciu.

Procedura de returnare a fondurilor catre finantatori

Potrivit modalitatii de functionare a platformei, in cazul in care un proiect de pe crestemidei.ro nu si-a atins obiectivul de finantare, banii donati pana in momentul inchiderii campaniei nu se acorda initiatorilor proiectului.

In calitate de donator care nu are calitatea de anonim ai la indemana 3 optiuni, cu 2 dintre ele putand continua sa sustii inovatia si creativitatea romaneasca. Optiunile acestea sunt:

 1. sa redirectionezi donatia ta catre un alt proiect lansat pe platforma crestemidei.ro in decurs de 6 luni incepand dupa incheierea lunii aferente proiectului nefinantat - noi te vom tine la current cu proiectele lansate
 2. sa donezi suma alocata proiectului pentru platforma crestemidei.ro pentru a ne sprijini in plata hostingului si a cheltuielilor de marketing pentru promovarea platformei
 3. sa soliciti, in termen de maxim 3 luni de zile, restituirea donatiei realizate pentru proiect, caz in care vei primi suma oferita minus comisioanele bancare aferente si comisionul Mobilpay retinut in momentul tranzactiei. Restituirea se va efectua in termen de 7 zile lucratoare de la exprimarea acestei cereri.

In cazul in care un proiect a atins ținta de finanțare și pentru aceasta a primit finanțare și din partea companiilor prin Serviciul oferit de platformă iar companiile nu au facut transferul fondurilor in maxim 10 zile lucrătoare de la data incheierii proiectului, Asociația va modifica statusul proiectului din Finanțat in Nefinanțat doar dacă proiectul nu și-a atins ținta de finanțare din donații individuale, deci fără contribuția companiilor.

Asociația nu iși asumă responsabilitatea pentru îndeplinirea obligațiilor de plată de către companii

Proprietate Intelectuală

Conţinutul furnizat de Asociaţie, partenerii săi şi utilizatorii Serviciului poate fi protejat prin drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de servicii, patente, secrete comerciale sau alte drepturi şi legi. Dumneavoastră trebuie să respectaţi şi să menţineţi toate drepturile de autor şi alte notificări de informare, juridice, precum şi restricţiile presupuse de orice Conţinut accesat prin intermediul Serviciului.

Asociaţia acordă o licenţă pentru fiecare utilizator al serviciului la nivel global, non-exclusiv, non-sublicenţiabilă şi non-transferabilă de a folosi şi de a reproduce conţinut, exclusiv pentru uz personal şi pentru utilizare non-comercială, respectând limitele prevăzute de prezentul Acord. În acest sens, Dumneavoastră nu veţi vinde, licenţia, închiria, utiliza sau exploata nicio parte din conţinut pentru uz comercial sau în orice mod care încalcă orice drept al unei terţe părţi conform legislaţiei în vigoare.

Prin furnizarea de conţinut pe Site, sunteţi de acord cu următorii termeni:

Asociaţia nu va avea nici un drept de proprietate asupra conţinutului transmis de Dumneavoastră. Cu toate acestea, Asociaţia şi afiliaţii săi au nevoie de următoarea licenţă pentru a livra şi promova Serviciul, în numele Dumneavoastră, al altor Utilizatori şi al său propriu:

Dumneavoastră acordaţi Asociaţiei la nivel mondial, non-exclusiv, perpetuu, irevocabil, cu scutire de redevenţe, dreptul de sublicenţiabilitate, transferabil la (şi pentru a permite altora care acţionează în numele său), pentru:

 1. utilizarea, editarea, modificarea, reproducerea, găzduirea, afişarea, transmiterea, redarea, codificarea, copierea, promovarea, distribuirea şi exploatarea pe deplin a conţinutului trimis de Dumneavoastră ca utilizator, inclusiv mărcile comerciale ce vă aparţin, mărcile de servicii ale Dumneavoastră, sloganuri, logouri şi drepturi similare de proprietate (colectiv, "Mărci"), în legătură cu (a) Serviciul, (b) Activitatea Societății (şi succesorii săi), (c) promovarea, comercializarea, precum şi redistribuirea parţială sau totală a site-ului (şi lucrări derivate a acestuia) sau a serviciului, în orice format media şi prin orice canale media (inclusiv, fără limitare, siteuri terţe părţi);
 2. să întreprindă orice altă acţiune necesară pentru a efectua şi comercializa Serviciul;
 3. să permită utilizatorilor săi să publice, transmită, redea, descarce, afişeze, distribuie, colecteze şi folosească tot sau parte din Conținutul trimis de utilizatori şi Mărcile acestora în legătură cu Serviciul şi
 4. utilizarea şi publicarea, şi să permită altor persoane să utilizeze şi să publice, conţinul transmis de Dumneavoastră, mărcile comerciale, numele şi date personale şi biografice ale dumneavoastră şi membrii grupului din care faceţi parte, în legătură cu furnizarea sau comercializarea Serviciului.

Acordarea acestei licenţe Asociaţiei nu afectează drepturile Dumneavoastră de proprietate sau alte drepturi de licenţe din Conținutul Dumneavoastră, inclusiv dreptul de a acorda licenţe suplimentare pentru Conţinut.

Sunteţi de acord cu publicarea Conţinutului Dumneavoastră şi asocierea acestuia cu numele de utilizator. Veţi putea fi identificat de către public cu numele de utilizator pe care îl alegeţi în asociere cu Conţinutul Dumneavoastră de utilizator.

Acordaţi pentru fiecare utilizator al Siteului o licenţă non-exclusivă de a accesa Conţinutul Dumneavoastră de utilizator prin intermediul Serviciului şi de a utiliza, edita, modifica, reproduce, distribui, afişa acest conţinut exclusiv în scopuri personale, non-comerciale.

Sunteţi de acord să nu postaţi material care face parte din Conţinut şi conţine materiale ale unor terţe părţi înregistrate cu drepturi de autor, sau material care face obiectul unor drepturi de proprietate ale unor terţe părți, dacă nu aveţi permisiunea de la proprietarul de drept al materialului sau dacă nu aveţi dreptul legal de a posta materialul şi de a acorda Asociaţiei Creştem Idei toate drepturile de licenţă acordate aici. În acest scop, veţi plăti toate redevenţele şi alte sume datorate către orice persoană sau entitate pentru utilizarea de date sau alte informaţii, conţinuturi care le aparţin.

Utilizarea sau exploatarea Conţinutului de către Asociaţie şi Utilizatori, avute în vedere de prezentul acord, nu vor încălca sau viola drepturile niciunei terţe părţi, inclusiv orice drepturi de confidenţialitate, drepturi de publicitate, drepturi de autor, drepturi contractuale, sau orice altă proprietate intelectuală sau drepturi conexe.

Asociaţia are dreptul de a şterge, edita, modifica, reformata, extrage sau traduce orice parte din Conţinutul publicat de Dumneavoastră cu consecinţele de rigoare.

Asociaţia nu va fi răspunzătoare pentru orice erori sau omisiuni în orice conţinut, cu excepţia conţinutului care îi aparţine în mod nepartajat şi pe care l-a emis fără contribuţia unei terţe persoane.

Procedura în cazul constatării încălcării drepturilor de proprietate intelectuală a unui terţ

Asociaţia Creştem Idei adoptă o politică de închidere, în circumstanţe adecvate, a conturilor utilizatorilor care încalcă în mod repetat drepturile de proprietate intelectuală ale altora. Asociaţia Creştem Idei poate rezilia conturile utilizatorilor chiar şi bazat pe o încălcare unică.

Asociaţia Creştem Idei va elimina situaţia de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală dacă a fost notificată în mod corespunzător de existenţa unui conţinut ce încalcă drepturile de autor. Dacă credeţi că munca dumneavoastră a fost copiată într-un mod care constituie încălcarea drepturilor de autor, vă rugăm să anunţaţi Asociaţia Creştem Idei în scris. Nota Dumneavoastră trebuie să conţină următoarele informaţii (vă rugăm să confirmaţi aceste cerinţe cu consilierul juridic al Dumneavoastră):

 • o semnatură electronică sau fizică a persoanei autorizate sa acţioneze în numele proprietarului drepturilor de autor;
 • o descriere a muncii cu drepturi de autor care pretindeți că au fost încălcate;
 • o descriere în cazul în care materialele pentru care pretindeți că se încalcă drepturile de autor se află pe site, suficient de detaliată pentru ca Asociația Creştem Idei sa localizeze materialul la care faceţi referire;
 • datele Dumneavoastră personale şi de contact, respectiv: numele Dumneavoastră complet, adresa Dumneavoastră, numărul de telefon şi adresa de email; Asociaţia poate decide să vă ceară şi alte informaţii ulterior contactării ei, în măsura în care sunt necesare pentru a soluţiona situaţia.
 • o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că informaţiile din notificarea Dumneavoastră sunt corecte şi că sunteţi deţinătorul drepturilor de autor sau autorizat să actionaţi în numele proprietarului drepturilor de autor.

Dacă credeţi că munca Dumneavoastră a fost eliminată sau dezactivată din greşeală sau identificaţi erori, vă rugăm să anunţaţi Asociaţia Creştem Idei privind drepturile de autor, în scris, incluzând următoarele informaţii în comunicarea Dumneavoastră cu Asociaţia:

 • o semnătură fizică sau electronică care să aparţină Utilizatorului de Serviciu;
 • identificarea materialului care a fost eliminat sau la care accesul a fost dezactivat şi locaţia în care materialul a apărut înainte de a fi eliminat sau accesul la acesta a fost dezactivat;
 • o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că Utilizatorul susţine că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei identificări greşite a materialului;
 • datele Dumneavoastră personale şi de contact, respectiv: numele Dumneavoastră complet, adresa Dumneavoastră, numărul de telefon şi adresa de email; Asociaţia poate decide să vă ceară şi alte informaţii ulterior contactării ei, în măsura în care sunt necesare pentru a soluţiona situaţia.

Dacă nu respectă aceste cerinţe de preaviz, orice notificare sau contra-notificare este considerată nevalidă. Toate notificările cu privire la încălcarea drepturilor de autor sunt trimise pe salut@crestemidei.ro cu subiectul „Drepturi de autor”.

În conformitate cu legislaţia incidentă, orice persoană care cu bunăştiinţă declară în mod eronat că materialul său nu încalcă niciun drept de autor sau nu a fost eliminat sau dezactivat din greşeală, poate fi trasă la răspundere.

Încetarea colaborării

Asociaţia poate rezilia accesul Dumneavoastră la Serviciu, fără motivare sau preaviz, ceea ce poate duce la pierderea şi distrugerea tuturor informaţiilor asociate cu contul Dumneavoastră. Dacă doriţi să vă închideţi contul, puteţi face acest lucru urmând instrucţiunile de pe site. Orice taxe plătite către Asociaţie sunt non-rambursabile. Toate prevederile Termenilor de Utilizare, care, prin natura lor, ar trebui să rămână valabile în urma rezilierii, îşi vor păstra valabilitatea în urma încetării colaborării, inclusiv, fără a se limita la, dispoziţiile de proprietate, condiţii legale de garanţie, indemnizaţia şi limitările de răspundere.

Cazurile convenţionale de exonerare de răspundere a Asociaţiei

Asociaţia Creştem Idei nu are nici o relaţie specială care să implice drepturi cu caracter fiduciar cu Dumneavoastră.

Sunteţi de acord că Asociaţia nu are obligaţia de a iniţia sau realiza vreo acţiune în ceea ce priveşte oricare dintre următoarele: care Utilizatori primesc acces la site, ce Conţinut accesează Utilizatorii pe Site, efectul pe care Conţinutul îl poate avea asupra Utilizatorilor Site-ului; modul în care utilizatorii pot interpreta sau se pot folosi de Conţinut, acţiuni pe care Utilizatorii le pot realiza ca urmare a expunerii la Conţinut.

Asociaţia nu poate garanta autenticitatea oricăror date sau informaţii pe care Utilizatorii le furnizează despre ei sau campaniile şi proiectele lor.

Sunteţi de acord să eliberaţi Asociaţia de orice fel de responsabilitate pentru dobândirea sau nedobândirea Conţinutului site-ului.

Site-ul poate să vă îndrume către siteuri web care conţin informaţii pe care unele persoane le pot găsi ofensatoare sau nepotrivite. Asociaţia nu face declaraţii cu privire la orice Conţinut de pe site care nu este redactat şi nu îi aparţine în mod exclusiv şi nu este răspunzătoare pentru acurateţea, conformitatea cu drepturile de autor, legalitatea materialelor conţinute în Serviciu şi care aparţin exclusiv sau partajat Utilizatorilor.

Asociaţia nu garantează Conţinutul ce va fi pus la dispoziţie prin intermediul Serviciului. Asociaţia nu are nicio obligaţie de a monitoriza Serviciul sau Conţinutul, dincolo de limita respectării bunelor moravuri sau a evitării încălcărilor evidente, bazate pe informaţii de notorietate.

Asociaţia îşi rezervă, în orice moment, pentru orice motiv şi fără notificare, dreptul de a:

 1. anula, respinge, întrerupe, elimina sau suspenda o campanie sau proiect;
 2. elimina, edita, modifica orice Conţinut, inclusiv, dar nu limitat la, orice conţinut trimis de utilizator şi
 3. elimina sau bloca orice Utilizator sau Conţinut trimis de Utilizator. Asociaţia Creştem Idei îşi rezervă dreptul de a nu comenta cu privire la motivele oricăreia dintre aceste acţiuni.

De asemenea, Asociaţia nu va răspunde pentru acţiunile terţilor responsabili cu tranzacţiile băneşti (serviciul de plăţi online, băncile implicate, etc.) în măsura în care nu există vreo obligaţie încălcată din partea sa. Orice probleme de această natură se vor rezolva prin comunicarea cu aceste entităţi responsabile. De asemenea, Asociaţia nu este responsabilă nici pentru celelalte acţiuni ale terţilor cu implicaţii în disponibilitatea sau indisponibilitatea temporară a Serciviului, funcţionarea lui fără erori şi alte astfel de disfuncţionalităţi care nu ţin de atribuţiile ce incumbă Asociaţiei Creştem Idei.

Astfel, Asociaţia, membrii săi, angajaţii, agenţii, furnizorii, partenerii şi furnizorii de conţinut nu garantează că:

 1. Serviciul va fi sigur sau disponibil la un anumit moment sau locaţie;
 2. orice defecte sau erori vor fi corectate
 3. orice conţinut sau software-ul disponibil la sau prin intermediul Serviciului este lipsit de viruşi sau alte componente dăunătoare sau
 4. rezultatele obținute cu ajutorul Serviciului vor satisface cerinţele dumneavoastră.

Singurul caz în care Asociaţia va fi ţinută să vă repare vreun prejudiciu este aceea în care nu şi-a respectat, din cauze imputabile exclusiv ei, o obligaţie a cărei rezultat a fost prejudicierea Dumneavoastră.

Prevederile acestui Acord se completează cu cele ale Acordului de Confidenţialitate dintre Dumneavoastră şi Asociaţia Creştem Idei. Aceasta nu va răspunde în cazul în care confidenţialitatea adreselor de e-mail, înregistrare şi informaţii de identificare, spaţiu pe disc, comunicaţii, informaţii confidenţiale sau secrete de comerţ, sau orice alt conţinut stocat pe echipamentele Asociaţiei, transmise prin intermediul reţelelor accesate de Site, sau altfel în legătură cu utilizarea de către Dumneavoastră a Serviciului a fost compromisă, în măsura în care a depus toate diligenţele necesare pentru ca acest lucru să nu se întâmple iar rezultatul nu îi este imputabil.

Despăgubiri în cazul nerespectării contractului

În cazul în care acţiunile Dumneavoastră în legătură cu Serviciul, prin încălcările convenţiilor şi abuzul de orice fel, sunt de natură să prejudicieze Asociaţia, pe membrii săi, filialele sale, angajaţii săi, pe contractorii, furnizorii sau terţe părţi, veţi răspunde pentru toate pretenţiile, cheltuielile ocazionate, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor şi alte costuri judiciare. Asociaţia îşi rezervă dreptul de a-şi asuma apărarea exclusivă şi controlul oricărei probleme apărute, situaţie în care Dumneavoastră veţi asista şi coopera cu Asociaţia în vederea asigurării mijloacelor de apărare disponibile. Această răspundere a Dumneavoastră acoperă orice actiuni în despăgubire, fie ele judiciare sau extrajudiciare.

Internaţional

Accesarea Serviciul este interzisă din teritoriile în care Conţinutul este ilegal. Dacă accesaţi Serviciul din locaţii ce sunt în afara României, faceţi acest lucru din proprie iniţiativă şi sunteţi responsabil pentru respectarea legilor locale.

Livrare electronică, politica de comunicare şi consimţământul dumneavoastră

Prin utilizarea Serviciilor, sunteţi de acord să primiţi de la Asociaţia Creştem Idei toate comunicările, inclusiv avizele, acordurile, prezentările de informaţii cerute de lege, sau alte informaţii în legătură cu serviciile (colectiv, "Observaţii Contract"), pe cale electronică. Asociaţia Creştem Idei poate furniza notificări electronice şi Observaţii Contract prin publicarea lor pe Site. Dacă doriţi să vă retragă consimţământul de a primi notificări ale modificării Observaţiilor Contractului, pe cale electronică, trebuie să întrerupeţi utilizarea Serviciilor.

Cadrul legal

Aceşti Termeni de utilizare (împreună cu orice alte norme, politici, sau linii directoare încorporate prin referinţă) vor fi guvernate de şi interpretate în conformitate cu legile în vigoare de pe teritoriul României şi al Uniunii Europene. Toate litigiile care au un obiect în legătură cu Serviciul vor fi soluţionate de instanţele româneşti competente situate teritorial în cadrul judeţului Cluj, România. Sunteţi de acord că Asociaţia şi serviciile sale sunt considerate un site pasiv care nu da naştere la jurisdicţie personală asupra Asociaţiei Creştem Idei sau a membrilor săi, filiale, afiliaţi, succesori, cesionari, angajaţi, agenţi, directori, fie specifice sau generale, în orice altă jurisdicţie decât cea de la sediul asociaţiei.

Aceşti Termeni şi Condiţii de utilizare şi alte materiale de referinţă fac obiectul acordului între dumneavoastră şi Asociaţie cu privire la Serviciu şi înlocuiesc toate comunicările anterioare sau actuale, (orale, scrise sau electronice), dintre Dumneavoastră şi Asociaţie cu privire la Serviciu şi guvernează relaţia în viitor. Dacă orice prevedere a Termenilor de Utilizare este considerată a fi inaplicabilă sau considerată a fi contrară prevederilor legale, acea prevedere va fi limitată sau eliminată în măsura minimă necesară pentru ca termenii de utilizare să rămână altfel în vigoare şi cu efecte depline si executorii.

Diverse

Asociaţia nu va fi răspunzătoare pentru orice eşec de a realiza obligaţiile sale în cazul în care rezultatele sunt insuficiente din orice cauză dincolo de controlul rezonabil al Asociaţiei, inclusiv, fără a se limita la, eşec mecanic, electronic, de comunicaţii sau orice altă degradare. Termenii de utilizare sunt personali pentru Dumneavoastră şi nu pot fi transferaţi, atribuiţi, sau sublicentiaţi de Dumneavoastră decât cu acordul prealabil scris al Asociaţiei. Asociaţia poate atribui, transfera sau delega oricare dintre drepturile sale şi obligaţiile izvorâte fără consimţământul Dumneavoastră. Nicio agenţie, parteneriat, joint-venture sau relaţie de muncă nu este creată ca urmare a Termenilor şi Condiţiilor de utilizare şi niciuna dintre părţi nu are nici o autoritate de orice fel pentru a lega în orice alt sens.

Toate notificările în conformitate cu Termenii de Utilizare vor fi făcute în scris şi vor fi considerate a fi primite în aceeaşi zi dacă sunt livrate personal sau trimise prin confirmare de primire, dacă primirea este confirmată electronic, dacă acestea sunt transmise prin fax sau e-mail, sau a doua zi după ce sunt trimise, dacă sunt trimise pentru livrare în ziua următoare transmiterii printr-un serviciu de livrare rapidă recunoscut.