Last transhumance

A project from Movie category, initiated by Dragos Lumpan

  • 22 Aug 2018

   “Ultima transhumanță” @ Transylvanian Book Festival

   [for English please scroll down]

   După cum scriam în ultimul update, m-am întors în cabina de montaj. Deocamdată cu câteva filme scurte pe care le-am filmat pentru Fundația Bucuria Darului.
   După această "încălzire" revin la Transhumanță :)
   Până atunci vă invit la un draft al filmului “Ultima transhumanță” (90 de minute); îl voi proiecta duminică 16 septembrie (seara) la Transylvanian Book Festival, în Richiș: http://www.transylvanianbookfestival.co.uk/programme.html  .

   As I was writing in the last update, I am back in the editing studio. For the moment with some short films I shot for "Bucuria Darului" Foundation.
   After this "warm-up" I will go back to Transhumance :)
   Until then, I invite you to watch a draft of "Last Transhumance" film (90 minutes long); it will be screened on Sunday evening, 16th September at Transylvanian Book Festival, in
   Richiș: http://www.transylvanianbookfestival.co.uk/programme.html  .
  • 13 Jun 2018

   Transhumanța de vară. 2018. / Summer transhumance. 2018.

   [for English please scroll down]

   Transhumanța de vară. 2018.

   Încep acest up-date cu ceea ce am scris în încheierea up-date-ului trecut: Scuze, multe scuze pentru întârziere!

   După update-ul Transhumanței din toamna trecută lucrurile (și oile) au mers astfel:

   - am continuat lucrul la website-ul www.PlatformaMatache.ro   .

   - am lucrat-mai mult decât mă așteptam la varianta următoare a filmului documentar "Matache 2.0", dar a ieșit o variantă mult îmbunătățită. Pe varianta în română a filmului documentar "Matache 2.0" puteți să o vedeți pe: https://youtu.be/Kmtn_a4xq0E    , iar pe varianta în engleză pe: https://youtu.be/tzlokzgWL-Y    . Pe "Matache 2.0" l-am proiectat anul acesta, în luna martie, la Budapest Architecture Film Days, unde se pare ca a avut succes: în iulie va fi proiectat din nou (open-air summer cinema collaboration with VaLyo).

   - am "profitat" de această iarnă cvasi-haotică și am filmat un pic de viscol. Era necesar pentru a ilustra povestea unui cioban bătrân care apare în film, și, care spune cum, demult, l-a prins un viscol în Bărăgan. Iar el nu a vrut să lase oile și să se ducă în sat ca ceilalți ciobani. Viscolul a ținut 9 zile și ciobanul era cât pe-aci să moară...

   - zilele trecute am căutat un urs :) Ca să îl filmez. Pentru a ilustra o altă poveste a aceluiași cioban: la un moment dat un urs a venit să-i fure o oaie. Iar ciobanul s-a bătut cu ursul...

   - în curând mă întorc în “cabina de montaj” și reluăm lucrul la editare. Sper ca până la sfârșitul toamnei filmul “Ultima transhumanță” să fie gata, iar apoi să plece la drum. La promovare.

   Nu este prima dată când vă scriu despre faptul că am întârziat încheierea filmului. Și în afară de scuze consider că vă sunt dator cu o explicație: acum mai bine de 10 ani când am pornit la drum după ciobani nu am avut nici cea mai vagă bănuială a dimensiunii acestui proiect. Nu știam în ce mă bag!

   O explicație mai lungă puteți să citiți mai jos, în P.S. - acolo am up-datat timeline-ul proiectului “Transhumanța”.

   Vă cer încă o dată scuze pentru întârziere! Si vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere!

   Pe https://we.tl/vnM6KjzyBX    am urcat mai multe wallpaper-uri digitale.

   Inițial (la descrierea recompenselor) am scris: “Un wallpaper mioritic (o fotografie în format digital, cu latura mare de 1.024 px)”. Dar, pe link-ul de mai sus gasiți 27 de wallpaper-uri, la rezoluții mai bune. Acest up-grade este încă un fel de a vă cere scuze pentru întârziere!

   Dacă mai sunt și alte recompense care mi-au “scăpat”, vă rog să îmi spuneți.

   Anul trecut am proiectat draftul 2 al filmului “Transhumanța” în deschiderea festivalului Pelicam. A fost o experiență foarte plăcută, iar feedback-ul primit a fost de mare ajutor. Pentru că îmi place festivalul Pelicam vi-l recomand: http://www.pelicam.ro/en/    21 – 24 iunie 2018, la Tulcea.

   P.S.: Pentru cei care mai au răbdare să citească iată un (scurt) time-line actualizat al proiectului:

   În august 2007 am început propriu-zis proiectul “Transhumanța”: atunci am găsit o familie de ciobani care mergea la drum – în transhumanță. Inițial mi-am propus să merg de 4 ori cu ciobanii la drum: o dată pe anotimp.

   2007 – 2008: în loc de cele 4 drumuri planificate de mine inițial, am făcut 12 drumuri împreună cu această familie. Apoi, spre sfârșitul anului 2008 mi-au spus că renunță la drum. Au rămas ciobani, dar acum sunt stabili, sedentari. Titlul proiectului "Ultima transhumanță" mi-a fost dat de această familie de ciobani.

   2010: am extins proiectul: în mai multe țări (Albania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Turcia); de asemenea pe lângă fotografie am reluat proiectul și în film deoarece (la sfârșitul anului 2008) apăruse primul aparat DSRL care putea să filmeze bine și era ușor de transportat (Canon EOS 5D Mark II). În total am facut aproximativ 40 de drumuri la ciobani, am parcurs peste 50.000 de km, am strâns aproximativ 100.000 de fotografii, peste 100 de ore material filmat şi 100 de ore înregistrări audio.

   În perioada 2012 – 2015 materialele video au stat “în sertar”: din cauză că nu am gasit bani pentru post-producție.

   În 2014 (înainte de a incepe crowdfundingul) am cerut estimări de la mai multe studiouri de post-producție; acele estimări erau in jur de 15.000 euro (costul post-producției pentru materialul brut pe care il aveam). Dar, costul de până acum al post-producției a depasit 45.000 euro... Ceea ce este o depășire foarte mare. Comparabilă cu depășirea termenelor aproximate inițial pentru post-producția (si încheierea) lung-metrajului. Sunt foarte multe motive pentru care am depășit atât bugetul, cât și termenele care acum doi ani păreau realiste:

   • Nu am aproximat bine; pentru că nu am știut... La vremea în care am fost student la Facultatea de Film nu am avut cursuri de management financiar al filmelor în general, și al documentarelor în mod anume. Nici măcar nu am avut cursuri reale despre filmul documentar; la vremea respectivă (sfârșitul anilor '90) documentarul era încă privit cu reticență; documentarul era asociat cu filmul de propagandă (din perioada comunistă) și tratat ca atare.

   • Datorită volumului foarte mare de material am stat mult mai mult în “cabina de montaj” pană când am avut o “prima structură” bună. Despre aceasta “prima structură” vorbeste editorul Joe Bini (editor american cu foarte mare experiență: a editat 45 de filme, printre care mai multe documentare cu Werner Herzog). Joe Bini - în articolul https://dokweb.net/articles/detail/318/joe-bini-documentary-filmmaking-through-the-eyes-of-aneditor   - spune printre altele: "Este mult mai dificil să editezi (montezi) un documentar, durează mai mult timp, necesită mai mult efort. La un film narativ (regizat, cu actori) începi cu scenariul. Într-un documentar, s-ar putea să dureze trei luni până veți avea ceva de genul unui scenariu: prima idee despre cum trebuie spusă povestea...". Iar nouă ne-a luat mult mai mult de trei luni pana am ajuns la “prima structură” bună...

   • În incheierea acestor explicații îl “aduc” și pe Alfred Hitchcock: "În filmele de lung metraj regizorul este Dumnezeu, în filmele documentare Dumnezeu este regizorul".

   În 2015 am montat și proiectat scurt-metrajul “Transhumanța”. Nu am facut public scurt-metrajul (în afară de proiecțiile din 2015) pentru a nu “canibaliza” lung-metrajul "Ultima transhumanță".

   În perioada 2016 – 2017 am lucrat la montajul lung-metrajului "Ultima transhumanță". În această perioadă am facut câteva pauze pentru “Matache” (montaj și proiecții), și, de asemenea a trebuit să lucrăm la completarea bugetului (work in progress). În incheierea acestei liste de explicații obiective, trebuie să adaug și ceva subiectiv: cred că un film-maker cu o putere de concentrare mai mare decât a mea ar fi încheiat deja "Ultima transhumanță"... Asa că vă cer scuze pentru această întârziere si vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o!

   Am ajuns în 2018: avem gata draftul 2.5 și în curand va fi gata și draftul 3. Dupa care urmează varianta finală!

   Summer transhumance. 2018.

   I start this update with what I wrote in closing the last update: sorry, sorry for delay!

   After the update of Transhumance last autumn, things (and sheep) went like this:
   - we continued working on the website www.PlatformaMatache.ro   
   .
   - we worked more than expected for the next version of the documentary film "Matache 2.0," but a much improved version came out. You may see the English version of the documentary film "Matache 2.0" on: https://youtu.be/tzlokzgWL-Y   , and the Romanian version on: https://youtu.be/Kmtn_a4xq0E   . In March “Matache 2.0” was screened at this year's festival Budapest Architecture Film Days and it seems that it was successful: in July it will be screened again (open-air summer cinema collaboration with VaLyo).

   - I took advantage of this quasi-chaotic winter and shot a bit of a blizzard. It was necessary to illustrate the story of an old shepherd who appears in the film, and who says how, long ago, he was caught in a blizzard in Bărăgan (steppe plain in south-eastern Romania). And he did not want to leave his sheep and go to the village like the other shepherds. The blizzard lasted for 9 days and the shepherd was close to death.
   - few days ago I looked for a bear :) To film it. To illustrate another story of the same shepherd: at one point a bear came to steal one of his sheep. And the shepherd fought the bear ...
   - soon I go back to the editing studio and resume the editing work. I hope that by the end of autumn the "Last Transhumance” movie will be ready, and then go on the road. To promotion.
   It's not the first time I write about the fact that I'm late finishing the film. And apart from the excuses, I think I owe you an explanation: more than 10 years ago when I started to follow shepherds, I did not have the slightest suspicion of the size of this project. I did not know what I was getting into!

   A longer explanation can be found below, in P.S. - there I updated the timeline of the “Transhumance” project.
   I apologize once again for the delay! And thank you for your patience and understanding!On https://we.tl/vnM6KjzyBX   I uploaded more digital wallpapers.

   Initially (at perks description) I wrote “A digital wallpaper of your choice from the project (longer side 1,024 px)”. But on the above link you will find 27 wallpapers, with a higher resolution. This upgrade is another way of asking you to excuse me for the delay!

   If there are other perks that I did not deliver, please let me know.

   Last year we screened draft 2 of the movie "Transhumace" in the opening of Pelicam festival. It was a very enjoyable experience and the feedback received was a great help. Because I love Pelicam festival I recommend it: http://www.pelicam.ro/en/   21 - 24 June 2018, in Tulcea.

   P.S. For those who still have patience to read, here is a (short) updated timeline of the project:

   In August 2007 I started the project “Transhumance”: I found a family of shepherds who were still practicing transhumance – walking with their sheep in order to feed them. I was planning to go with them 4 times, once a season.

   2007 – 2008: instead of the 4 journeys I had initially planned, I joined this family in 12 trips. Then, at the end of 2008 they told me they were giving up transhumance. They are still shepherds, but sedentary ones, they live in one place. The title of this project was given by this family of shepherds.

   2010: I extended the project in more countries (Albania, Greece, Italy, Great Britain, Turkey); also, besides photography I started to film because at the end of 2008 the first DSRL camera easily transportable and with quality results came out (Canon EOS 5D Mark II). On the whole, I made 40 trips with the shepherds, travelled over 50.000 km, gathered about 100.000 photographs, over 100 hours of footage and 100 hours of audio recordings.

   During 2012 – 2015 the footage waited in the “drawer” because I could not find funds for post-production.

   In 2014 (before crowdfunding started) I asked for estimates from several post-production studios; those estimates were around15.000 euro (the post-production cost for the rough footage I had. But the cost of post-production has so far exceeded 45,000 euros… Which exceeds a lot the estimate. It is similar to exceeding the initial deadlines set for the post-production and finishing of the film. There are many reasons why we have exceeded both the budget and the deadlines which seemed realistic two years ago:

   • I did not estimate correctly because I did not know… At the time I was a student at the Film Faculty, there were no financial management courses for movies in general and for documentaries in particular. There were not even real courses on documentary film; on those times (the late 1990s) documentary film was yet treated with reluctance. It was associated with the propaganda film (from the communist period) and treated as such.

   • Because we had a lot of footage we spent more time in the edit room until a good “first structure” was ready. About this “first structure” talks the editor Joe Bini (very experienced American editor, he has edited 45 films, including several documentaries with Werner Herzog). Joe Bini (in this interview https://dokweb.net/articles/detail/318/joe-bini-documentary-filmmaking-through-the-eyes-of-aneditor    ) says: “ The principal difference is that it is much more difficult to edit a documentary, it takes more time, requires more effort. With a narrative film, you start with the script. In a documentary, it might be three months before you have something like a script: the first idea of what the story actually is...” And it took us more than three months to have a good “first structure”.

   • To conclude these explanations, I also quote Alfred Hitchcock: "In feature films the director is God; in documentary films God is the director."

   In 2015 we edited and screened the short-film “Transhumance”. I did not make it public (apart from the screenings in 2015) in order not to let it “swallow” the long-film “Last Transhumance”.

   During 2016 – 2017 we edited the long-film “Last Transhumance”. While working at this I had to take a few breaks for “Matache” and also to work to complete the budget (work in progress). In closing this list of objective explanations I should add something subjective: I believe that a film-maker with a better capacity to concentrate than mine would have already finished “Last Transhumance”. So, I apologize for this delay and thank you for your trust in me!

   We are in 2018: the draft version 2.5 is ready and soon version 3 will be ready. After that, the final version comes!


  • 15 Nov 2017

   Transhumance update

   The time has come for an update on Transhumance.

   In June,  the second draft of the film was screened in the opening of  Pelicam festival. It was a very enjoyable experience and the feedback received was a great help.

   After Pelicam, I had to stop a little from the transhumant road and resume Matache project. Recently I launched www.PlatformaMatache.ro   It is a website of the documentary project about the transformations in Matache area, a project I have been working on since 2011. On www.PlatformaMatache.ro  you can see photos, articles, interviews, and the documentary film "Matache". Although the website is in Romanian, you may watch the documentary with English subtitles.

   In December, I will resume working on Transhumance, and  in January I will return to the edit studio. We still have a little work to do on the post-production of the movie: we need to finish the time-lapses and to  simplify the structure, which should be "brushed"  for better coherence. Then we will work on the sound: music will be composed, soundtrack will be added and will "enter" into the mix. Now the soundtrack of the film draft is only a “skeleton” , a suggestion .

   At the same time we will make the finishing touches on the image: graphics, conforming and coloring. We hope Transhumance  is ready in spring and then it will go on the road. That is promotion. The film will be sent to the documentary film festivals, and then we will organize screenings .

   In December I will send the digital photos (wallpapers) by email ... Sorry, many apologies for the delay! If there are other rewards that I have "missed”, please let me know. Thank you for your patience and understanding!

    

  • 15 Nov 2017

   Update transhumant

   A sosit vremea unui update despre Transhumanță.

   În luna iunie am proiectat draftul 2 al filmului în deschiderea festivalului Pelicam.  A fost o experiență foarte plăcută, iar feedback-ul primit a fost de mare ajutor.

   După Pelicam, a trebuit să mă opresc un pic din drumul transhumant și să reiau proiectul Matache. De curând am lansat www.PlatformaMatache.ro  . Este un website al proiectulul documentar despre transformările din zona Matache, proiect la care lucrez din 2011. Pe www.PlatformaMatache.ro  puteți vedea fotografii, articole, interviuri, dar și filmul documentar “Matache”.

   În luna decembrie reiau lucrul la Transhumanță, iar din ianuarie mă reîntorc în studioul de montaj. Mai avem puțin de lucru la post-producția filmului: la montaj trebuie sa finisăm time-lapse-urile și să simplificăm structura (trebuie “periată” pe alocuri pentru o mai bună coerență). Apoi filmul va intra la sunet: va fi compusă muzica, vor fi adăugate sunetele, va fi inregistrat voice-over-ul final și va “intra” la mixaj. Acum draftul filmului are o coloană sonoră de tip schelet / sugestie.

   În paralel vom face finisările la imagine: grafica, conforming și colorizare. Sperăm ca în primăvară Transhumanță să fie gata, iar apoi să plece la drum. La promovare. Filmul va fi trimis la festivalurile de film documentar, iar apoi vom începe proiecțiile pentru public.
   În luna decembrie voi trimite pe e-mail fotografiile (wallpaper-urile) digitale… Scuze, multe scuze pentru întârziere! Dacă mai sunt și alte recompense care mi-au “scăpat”, vă rog să îmi spuneți. Vă mulțumesc pentru răbdare și înțelegere!

    

  • 26 May 2017

   Update transhumant

   A venit timpul pentru un nou update transhumant.

   1. Recompense.
   In mare parte am trimis recompensele.
   Au ramas de trimis:
   - wallpaper-urile (fotografie in format digital, cu latura mare de 1.024 px) - vom incepe curand sa le trimitem.
   - DVD-urile (ca sa putem face DVD-urile trebuie mai intai sa terminam filmul - detalii la capitolul "Timeline").

   Posibile scapari:
   - daca ati contribuit cu 80 lei sau mai mult si nu ati primit albumul "Ultima transhumanta" va rog sa trimiteti (pe dragos@lumpan.ro ) adresa postala si un numar de telefon (pentru curier);
   - daca ati contribuit cu 250 lei sau mai mult si nu ati ales ce fotografie / fotografii printate vreti va rog sa scrieti pe dragos@lumpan.ro;
   - daca ati contribuit cu 80 lei sau mai mult si nu ati primit albumul "Ultima transhumanta" - dar ati trimis adresa postala si un numar de telefon - atunci trebuie sa vedem ce s-a intamplat: va rog sa-mi spuneti.
    

   2. Timeline
   De un an si jumatate lucram la editarea Transhumantei. Adica am depasit (inca o data) timpul de montaj pe care il aproximasem. Dar, am facut pasi mari inainte :)
   Am terminat drafturile 1 & 2. Si, in curand vom termina draftul 3.
   Sunt foarte multe motive pentru care am depasit termenele care acum an si jumatate pareau realiste. In afara de faptul ca este foarte mult material au aparut multe intarzieri punctuale. Mai jos descriu una singura - pentru ca la ea lucrez acum: in film am folosit pe langa materialele filmate clasic si multe time-lapse-uri. Pana acum am lucrat in drafturile filmului cu drafturi de timelapse-uri. Adica au fost "asamblate" cvasi-mecanic. Acum cand am hotarat in foarte mare parte ce materiale (si ce timelapse-uri) vom folosi in varianta finala am reluat asambarea timelapse-urilor. De data asta foarte "manual": am reluat fiecare timelapse, am prelucrat fotografiile, am ajustat parametrii de asamblare.. Ceea ce dureaza mult mai mult decat ne-am inchipuit; pana acum am refacut peste 200 de timelapse-uri. Si mai avem cateva. Dar, la intarziere avem si "reversul medaliei": acum aceste timelapse-uri arata foarte bine!

   O alta explicatie pentru intarzierile care apar la editarea (montarea) filmelor documentare vine de la un editor american cu foarte multa experienta: in articolul https://dokweb.net/articles/detail/318/joe-bini-documentary-filmmaking-through-the-eyes-of-an-editor Joe Bini (American film editor who has worked with Werner Herzog on numerous documentaries ...) spune printre altele: "The principal difference is that it is much more difficult to edit a documentary, it takes more time, requires more effort. With a narrative film, you start with the script. In a documentary, it might be three months before you have something like a script: the first idea of what the story actually is."

   Timeline-ul arata astfel:
   - anul acesta filmul Ultima Transhumanta va fi gata;
   - Ultima Transhumanta va pleca la drum: mai intai la festivaluri de film;
   - apoi va urma proiectia pentru cei care au contribuit la campania de crowdfunding pe www.crestemidei.ro si difuzarea;
   - dupa toate acestea urmeaza DVD-urile.


   3. Pe draftul 2 il vom proiecta la Pelicam.
   Acesta este un work in progress al filmului; este o ciorna.
   Dar, am ales sa il proiectam pentru ca Pelicam este un festival de film despre mediu și oameni, pentru ca feedback-urile de acum pot fi foarte utile si pentru ca organizatorii Pelicamului s-au indragostit de Transhumanta si au invitat-o foarte frumos la ei :)
   Draftul 2 al Transhumantei va fi proiectat in deschiderea festivalului Pelicam: vineri 9 iunie la ora 20: http://www.pelicam.ro/stiri/cel-mai-bogat-an-in-filme-romanest-la-pelicam

    

  • 23 Jul 2016

   1/2 indiegogo.com

   Zilele trecute, dupa ce am lansat noul crowdfunding pe indiegogo.com https://www.indiegogo.com/projects/last-transhumance-a-documentary-film-on-shepherds#/, Brad Florescu mi-a scris cu umorul lui caracteristic: "Păi ce făcuși, bre? Băuși banii?"
   Brad Florescu m-a ajutat in timpul crowdfunding-ul de pe crestemidei.ro. De exemplu a scris un articol superb: ultima transhumanta 
   Si voi ati ajutat crowdfunding-ul de pe crestemidei.ro. Si, poate ca aveti o intrebare asemanatoare cu cea a lui Brad Florescu.
   In parte am scris in postarea "1,2,3" din 13 Iul 2016 de ce am lansat noul crowdfunding. Acum o sa incerc sa raspund ceva mai pe larg; asa ca am pregatit acelasi raspuns cu diferite lungimi - in functie de timpul si rabdarea voastra :)

   1. Raspunsul scurt este: prin acest nou crowdfunding ne propunem sa strangem si cealalta jumatate de bani - necesari pentru post-productia filmului.

   2. Raspunsul mediu este:
   Crowdfunding-ul de acum de pe indiegogo.com este partea a doua a crowdfunding-ului de anul trecut de pe crestemidei.ro.
   Crowdfunding-ul de acum este necesar pentru jumatatea de bani pe care nu a acoperit-o crowdfunding-ul de pe crestemidei.ro.
   Crowdfunding-ul de anul trecut de pe crestemidei.ro si-a propus din start sa stranga jumatate din suma necesara pentru post-productie. Ceea ce s-a intamplat cu succes: atunci am strans un pic peste jumatate din suma necesara pentru post-productie.

   3. Raspunsul lung este:
   Acum un an am inceput campania de crowdfunding pentru filmul Ultima transhumanta pe crestemidei.ro.
   Prin crowdfunding-ul de anul trecut de pe crestemidei.ro am cerut jumatate din suma necesara pentru post-productie. Pe acea jumatate am strans-o anul trecut pe crestemidei.ro.
   Anul trecut scriam: "Proiectul Transhumanta mai are nevoie de aprox 15.000 euro pentru a finaliza filmul documentar. Ne propunem ca prin campania de crowdfunding  de pe crestemidei.ro sa strangem minim 7500 euro (33.333 lei)."
   Dupa cum stiti, campania de pe crestemidei.ro s-a incheiat in august 2015 cu succes: Transhumanta a strans 40.169 lei! Cu ajutorul vostru: va multumim inca! Datorita acestui ajutor proiectul Transhumanta si-a reluat drumul: filmul a mers la montaj (post-productie).
   Transhumanta a depasit suma minima propusa - jumatate din suma necesara. Din cei 40.169 lei stransi de Transhumanta anul trecut am sustinut o parte din post-productie si, deasemenea, am platit comisioanele pentru crestemidei.ro, curierul (shipping-ul) pentru recompense, vom plati atelierul la care vom printa fotografiile (pentru recompense).
   Dar, nu doar campania de pe crestemidei.ro a depasit asteptarile; si post-productia filmului Ultima transhumanta a depasit estimarile initiale de timp si, implicit, de bani.
   Astfel am lansat un nou crowdfunding - pe indiegogo.com - pentru jumatatea de bani pe care nu a acoperit-o crowdfunding-ul de pe crestemidei.ro.

   4. Raspunsul grafic: este oaia atasata :)


   In afara de lucrul in cabina de montaj (post-productie) si de crowdfunding-ul de pe indiegogo.com, in aceasta perioada suntem in plina campanie de distribuire a recompenselor. In urmatoarele doua saptamani vom trimite:
   - wallpaper-urile (fotografie in format digital, cu latura mare de 1.024 px);
   - albumul "Ultima transhumanta" - pentru cei care au contribuit cu 80 lei sau mai mult si nu l-au primit inca;
   - fotografiile printate (pentru contributiile de 250 lei sau mai mult). Pentru fotografiile printate a durat ceva mai mult pentru ca am asteptat sa strangem cat mai multe optiuni si apoi sa putem da fotografiile la printat la un atelier foarte bun.

   Inca mai asteptam cateva adrese pentru albume si optiuni pentru fotografiile printate - asa ca facem cateva precizari:
   - daca ati contribuit cu 80 lei sau mai mult si nu ati primit albumul "Ultima transhumanta" va rog sa trimiteti (pe dragos@lumpan.ro ) adresa postala si un numar de telefon (pentru curier);
   - daca ati contribuit cu 250 lei sau mai mult si nu ati ales ce fotografie / fotografii printate vreti va rog sa scrieti pe dragos@lumpan.ro;
   - daca ati contribuit cu 80 lei sau mai mult si nu ati primit albumul "Ultima transhumanta" - dar ati trimis adresa postala si un numar de telefon - atunci trebuie sa vedem ce s-a intamplat: va rog sa-mi spuneti.


   Daca ati ajuns sa cititi pana aici inseamna ca aveti multa rabdare :)

   Si va rog sa share-uiti campania de crowdfunding de pe indiegogo.com https://www.indiegogo.com/projects/last-transhumance-a-documentary-film-on-shepherds#/  • 13 Jul 2016

   1,2,3

    
   A trecut ceva timp de la ultimul update, asa ca avem noutati:

   1. Recompense.
   Suntem in plina campanie de distribuire a recompenselor. Pana acum am distribuit o buna parte din albume. In continuare vom trimite:
   - wallpaper-urile (fotografie in format digital, cu latura mare de 1.024 px);
   - albumul "Ultima transhumanta" - pentru cei care au contribuit cu 80 lei sau mai mult si nu l-au primit inca;
   - fotografiile printate (pentru contributiile de 250 lei sau mai mult).
   A durat ceva mai mult pentru ca am asteptat sa strangem cat mai multe optiuni si apoi sa putem da fotografiile la printat la un atelier foarte bun.

   Inca mai asteptam cateva adrese pentru albume si optiuni pentru fotografiile printate - asa ca facem cateva precizari:
   - daca ati contribuit cu 80 lei sau mai mult si nu ati primit albumul "Ultima transhumanta" va rog sa trimiteti (pe dragos@lumpan.ro ) adresa postala si un numar de telefon (pentru curier);
   - daca ati contribuit cu 250 lei sau mai mult si nu ati ales ce fotografie / fotografii printate vreti va rog sa scrieti pe dragos@lumpan.ro;
   - daca ati contribuit cu 80 lei sau mai mult si nu ati primit albumul "Ultima transhumanta" - dar ati trimis adresa postala si un numar de telefon - atunci trebuie sa vedem ce s-a intamplat: va rog sa-mi spuneti.
    

   2. Timeline
   De 9 luni lucram aproape zilnic la editarea Transhumantei. Pentru ca avem foarte mult material filmat este foarte mult de lucru la post-productie: am depasit timpul de montaj pe care il aproximasem initial. Asa ca lucram in continuare!
   Timeline-ul arata astfel:
   - la sfarsitul acestui an filmul Ultima Transhumanta va fi gata;
   - Ultima Transhumanta va pleca la drum: mai intai la festivaluri de film;
   - apoi proiectia pentru cei care au contribuit la campania de crowdfunding pe www.crestemidei.ro si difuzarea;
   - dupa toate acestea urmeaza DVD-ul.

    
   3. Crowdfunding
   Acum un an am inceput campania de crowdfunding pentru filmul Ultima transhumanta pe crestemidei.ro. Atunci scriam: "Proiectul Transhumanta mai are nevoie de aprox 15.000 EUR pentru a finaliza filmul documentar. Ne propunem ca prin aceasta campanie de crowdfunding [crestemidei.ro] sa strangem minim 7500 euro (33.333 lei)."
   Dupa cum bine stiti, campania de pe crestemidei.ro s-a incheiat in august 2015 cu succes: Transhumanta a strans 40.169 lei!
   Va multumim inca o data pentru ajutor! Datorita acestui ajutor proiectul Transhumanta si-a reluat drumul: filmul a mers la montaj (post-productie).

   Transhumanta a depasit suma minima propusa - jumatate din suma necesara. Dar, a depasit si estimarile initiale de timp si, implicit, de bani. Pentru ca Transhumanta sa poata sa mearga bine in continuare este nevoie sa facem un nou crowdfunding. Prin acest nou crowdfunding ne propunem sa strangem si cealalta parte de bani: minim 7500 euro.

   Saptamana viitoare vom lansa campania de crowdfunding pe platforma indiegogo.com. Vom reveni cu mai multe detalii despre campanie si mersul ei. Va multumim anticipat pentru like & share :)

   Fotografia este din cabina de montaj :)

  • 12 Apr 2016

   Recompense si scuze pentru intaziere!

   La inceputul anului va scriam ca dupa a treia intalnire la ceai voi incepe sa trimit prin posta recompensele.
   In primul rand datorita Transhumantei am intarziat: va cer scuze!
   Acum as vrea sa incep sa trimit prin posta recompensele.
   Unii dintre voi ati scris adresa postala completa atunci cand ati contribuit la crowdfunding-ul transhumant: va multumesc frumos!
   Dar, unele adrese lipsesc, altele sunt incomplete, iar unii dintre voi poate ca v-ati mutat..
   Pe cei care aveti de primit recompense va rog frumos ajutati-ma sa vi le trimit:

   1. Scrieti-mi adresa postala la care vreti sa le trimit;

   2. Daca nu ati

   ales inca wallpaper-ul mioritic si / sau fotografia printata va rog sa-mi spuneti ce fotografie preferati. Puteti sa alegeti:
   - din album (si-mi spuneti numarul paginii);
   - de pe http://transhumance.ro/photos/ (si-mi trimteti un print screen);
   - de pe pagina de facebook Ultima Transhumanta (si-mi trimteti un print screen).

   3. Puteti sa verificati care sunt recompensele transhumante pe: http://crestemidei.ro/Ultimatranshumanta?locale=ro#about

   Va multumesc frumos pentru ajutor si rabdare!


   ps 1: Am scris ca am intarziat "datorita Transhumantei": e meritul Transhumantei si e vina mea!
   Pentru ca Transhumanta este foarte frumoasa am foarte mult material filmat. Ceea ce e bine. Dar, este fff mult de lucru la post-productie. De acolo este fotografia; din cabina de montaj de la Chainsaw Europe. Unde, de jumatate de an lucram (aproape) zilnic: eu si editoarea Ruxandra Mihai - in stanga :)
   Le multumesc si lor pentru ajutor si rabdare: Ruxandrei Mihai si lui Chainsaw Europe!

   ps 2: Din cauza ca este foarte mult material se pare ca nu o sa terminam lung-metrajul in prima parte a anului 2016. Dar, pana la urma il terminam! Anul asta :)
   Restul timeline-ului ramane neschimbat:
   - Ultima Transhumanta va pleca la drum: mai intai la festivaluri de film;
   - apoi proiectia pentru cei care au contribuit la campania de crowdfunding pe www.crestemidei.ro si difuzarea;
   - dupa toate acestea urmeaza DVD-ul.

  • 26 Jan 2016

   Al treilea ceai

   Pentru ca primele ceaiuri transhumante au fost foarte placute va invit luni 1 februarie (2016) intre orele 5:30pm si 9:30pm la al treilea ceai transhumant. Tot la ceainaria Green Tea.

   Si motivele de intalnire sunt aceleasi:
   1. Albumul foto "Ultima transhumanta"
   Daca ati contribuit pe Crestem Idei la crowdfundingul Ultima Transhumanta cu cel putin 80 lei si nu ati primit inca albumul foto "Ultima transhumanta" atunci acum ar fi un moment bun sa-l primiti :)
    
   2. Un posibil cadou
   Daca vreti sa cumparati albumul foto "Ultima transhumanta" cu un pret special: 50 lei.

   3. Daca vreti sa vorbim despre "Ultima transhumanta".

   Si avem si un motiv nou: al patrulea ceai nu este in plan; daca vreti sa ne intalnim inainte de premiera filmului acum ar fi foarte bine.

   Adresa ceainariei Green Tea este: Str. Dr. Burghelea, Nr. 24, sector 2, Bucuresti. Harti cu ceainaria Green Tea puteti sa gasiti pe: http://greentea.ro/contact/
   si pe: google maps

   ps 1: Dupa acest ceai voi incepe sa trimit prin posta recompensele.
   Pentru cei care nu au ales inca wallpaper-ul mioritic si / sau fotografia printata va rog sa-mi spuneti ce fotografie preferati. Puteti sa alegeti:
   - din album (si-mi spuneti numarul paginii);
   - de pe http://transhumance.ro/photos/ (si-mi trimteti un print screen);
   - de pe pagina de facebook Ultima Transhumanta  (si-mi trimteti un print screen).

   ps 2: Fotografia este de pe drumul spre ciobanii turci de la Marea Neagra.

  • 19 Jan 2016

   Ceai.2

   Va invit joi 21 ianuarie (2016) intre orele 5:30pm si 9:30pm la al doilea ceai transhumant. Tot la ceainaria Green Tea.

   Si motivele de intalnire sunt aceleasi:
   1. Albumul foto "Ultima transhumanta"
   Daca ati contribuit pe Crestem Idei la crowdfundingul Ultima Transhumanta cu cel putin 80 lei si nu ati primit inca albumul foto "Ultima transhumanta" atunci acum ar fi un moment bun sa-l primiti :)
    
   2. Un posibil cadou
   Daca vreti sa cumparati albumul foto "Ultima transhumanta" cu un pret special: 50 lei.

   3. Sau daca vreti sa vorbim despre "Ultima transhumanta".

   Adresa ceainariei Green Tea este: Str. Dr. Burghelea, Nr. 24, sector 2, Bucuresti. Harti cu ceainaria Green Tea puteti sa gasiti pe: http://greentea.ro/contact/
   si pe: google maps


   ps 1: Daca nu puteti sa veniti (joi 21 ianuarie intre orele 5:30pm si 9:30pm la ceainaria Green Tea), dar trebuie sa primiti albumul foto "Ultima transhumanta" va propun alte doua variante:
   - ne intalnim la al treilea ceai (peste scurta vreme);
   - sau va trimit albumul foto "Ultima transhumanta" prin posta.
    
   ps 2: Pentru cei care nu au ales inca wallpaper-ul mioritic si / sau fotografia printata va rog sa-mi spuneti ce fotografie preferati. Puteti sa alegeti:
   - din album (si-mi spuneti numarul paginii);
   - de pe http://transhumance.ro/photos/ (si-mi trimteti un print screen);
   - de pe pagina de facebook Ultima Transhumanta facebook Ultima Transhumanta  (si-mi trimteti un print screen).

   ps 3: Pe prima pagina a ceainariei Green Tea l-am gasit pe Brad Florescu
   Si am aflat ca a pornit in “Thailander 2”: Trei roţi pentru o viaţă: Alin Totorean

   ps 4: Fotografia este de la un ceai; tot cu ciobanii yuruci.

  • 16 Jan 2016

   Mare Măgar

   Acum jumatate de an Brad Florescu a scris foarte frumos: "Ajută-mă să mă răzbun pe Dragoș Lumpan. Fotograful Dragoș Lumpan este un măgar...": Ultima Transhumanta: http://www.tedoo.ro/ultima-transhumanta-dragos-lumpan/
   Mulumesc inca o data Brad!

   Zilele trecute Brad Florescu mi-a scris intr-un mesaj privat:
   "La mulți ani, Mare Măgar Celest. Dă, bre, și mie un link și o parolă să-ți văz filmul. Că pe Torrente ai uitat să-l pui."

   Pentru ca o parte dintre voi sunteti in aceeasi situatie (ati contribuit la lung-metrajul Ultima Transhumanta pe Crestem Idei si nu ati vazut scurt-metrajul Transhumanta) ii raspund public:
   La multi ani si toate cele bune!
   Deocamdata filmul la care ati contribuit nu este gata. Va fi gata in cateva luni.
   Ceea ce am proiectat in noiembrie este scurt-metrajul Transhumanta. Pe acest scurt-metraj nu l-am pus pe net (si nici pe torenti) din mai multe motive:
   - pentru a nu canibaliza lung-metrajul;
   - pentru a nu face inutila munca la filmul lung;
   - pentru a folosi cat mai bine ajutorul vostru.
   Ajutor pentru care va multumesc frumos!

   Dupa cum am mai scris, in 2016 vom continua:
   - distribuirea recompenselor - față către față; ce ziceti de  o intalnire la ceai joi 21 ianuarie?
   - distribuirea recompenselor prin posta;
   - in prima parte a anului 2016 terminam lung-metrajul;
   - Ultima Transhumanta va pleca la drum: mai intai la festivaluri de film;
   - apoi proiectia pentru cei care au contribuit la campania de crowdfunding pe www.crestemidei.ro si difuzarea;
   - dupa toate acestea urmeaza DVD-ul..

  • 28 Dec 2015

   La multe, multe oi!

   La multe, multe oi! -  este textul felicitarii pe care am primit-o de la Chainsaw.
   Chainsaw este studioul de post-productie unde montez filmul Ultima Transhumanta.
   Lucrez la post-productia lung-metrajului Ultima Transhumanta datorita ajutorului tau: multumesc frumos!

   Un scurt timeline transhumant pentru 2015 arata cam asa:

   - cu ajutorul tau campania de crowdfunding s-a incheiat cu bine;
   - am inceput post-productia la Chainsaw;
   - in noiembrie am terminat scurt-metrajul Transhumanta si l-am proiectat in mai multe locuri;
   - au inceput sa apara recompensele pentru cei care au contribuit la campania de crowdfunding pe Crestem Idei : stelele mioritice pe facebook si pentru cei cu care m-am intalnit personal albumele foto.

   In 2016 vom continua:
   - post-productia lung-metrajului Ultima Transhumanta;
   - distribuirea recompenselor - fata catre fata (pe la mijlocul lunii ianuarie propun o noua intalnire la ceai) si prin posta;
   - in prima parte a anului 2016 terminam Ultima Transhumanta;
   - Ultima Transhumanta va pleca la drum: mai intai la festivaluri de film;
   - apoi proiectia pentru cei care au contribuit la campania de crowdfunding pe www.crestemidei.ro si difuzarea;
   - dupa toate acestea urmeaza DVD-ul..

   Inchiei cu ce-am primit: La multe, multe oi :)

  • 20 Dec 2015

   Transhumanta la ceai

   Va invit marti 22 decembrie intre orele 5pm si 10pm la un ceai transhumant la ceainaria Green Tea.

   Motive de intalnire:
   1. Albumul foto "Ultima transhumanta"
   Daca ati contribuit pe Crestem Idei la crowdfundingul Ultima Transhumanta cu cel putin 80 lei si nu ati primit inca albumul foto "Ultima transhumanta" atunci acum ar fi un moment bun sa-l primiti :)
    
   2. Un posibil cadou
   Daca vreti sa cumparati albumul foto "Ultima transhumanta" cu un pret special: 50 lei.

   3. Sau daca vreti sa vorbim despre "Ultima transhumanta".

   Adresa ceainariei Green Tea este: Str. Dr. Burghelea, Nr. 24, sector 2, Bucuresti. Harti cu ceainaria Green Tea puteti sa gasiti pe: http://greentea.ro/contact/
   si pe: https://www.google.ro/maps/place/Green+Tea/@44.434091,26.1164563,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40b1ff254719a9b1:0x91c7e48a2e2e4298


   ps 1: Daca nu puteti marti (22 decembrie intre orele 5pm si 10pm la ceainaria Green Tea), dar trebuie sa primiti albumul foto "Ultima transhumanta" va propun alte doua variante:
   - ne intalnim la alt ceai (peste scurta vreme); sau
   - va trimit albumul foto "Ultima transhumanta" prin posta; daca alegeti aceasta varianta va rog sa-mi trimiteti adresa postala pe dragos@lumpan.ro
    
   ps 2: Pentru wallpaper-ul mioritic si / sau fotografia printata va rog sa-mi spuneti ce fotografie preferati. Puteti sa alegeti:
   - din album (si-mi spuneti numarul paginii);
   - de pe http://transhumance.ro/photos/ (si-mi trimteti un print screen);
   - de pe pagina de facebook Ultima Transhumanta https://www.facebook.com/Ultima-Transhumanta-The-Last-Transhumance-309960699060864/?ref=hl (si-mi trimteti un print screen).

   ps 3: Fotografia este de la un ceai cu ciobanii yuruci.

  • 19 Dec 2015

   A aparut steaua ta mioritica

   Va multumesc inca o data pentru ajutorul pe care l-ati dat Transhumantei pe Crestem Idei. Datorita acestui sprijin proiectul Transhumanta a mers mai departe!

   In luna noiembrie 2015 am proiectat in mai multe locuri scurt-metrajul Transhumanta. Numele tau a aparut pe genericul filmului (scurt-metrajul Transhumanta).

   Acum a aparut steaua ta mioritica pe pagina de facebook / Ultima Transhumanta

   Iar anul viitor (cand va fi gata lung-metrajul) numele tau va aparea pe genericul filmului Ultima Transhumanta.


   ps: Daca ai contribuit la campania de pe Crestem Idei si numele tau nu a aparut (sub forma de stea mioritica) pe pagina de facebook Ultima Transhumanta sau a aparut gresit te rog sa ne scuzi si sa ne trimiti numele (corect) pe adresa dragos@lumpan.ro

  • 16 Nov 2015

   Transhumanța: Cluj, miercuri 18, ora 18

    Prima proiectie a filmului Transhumanța (scurt-metraj) va fi la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj - 18 noiembrie 2015, ora 18.

   Apoi Transhumanța merge la:
   Muzeul Pastoral Jina - 19 noiembrie 2015, ora 11;
   Muzeul Etnografic Săcele - 20 noiembrie 2015, ora 12;
   Muzeul de Etnografie, Brașov - 20 noiembrie 2015, ora 17;
   Muzeul Naţional al Ţăranului Român (MTR), Bucuresti - 21 noiembrie 2015, ora 15.

  • 05 Nov 2015

   Am amanat proiectiile!

   Ca urmare a celor petrecute zilele trecute in Colectiv am hotarat sa amanam prioectiile filmului Transhumanta (scurt-metraj).


   Noul program pentru proiectii este:
   Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj - 18 noiembrie 2015, ora 18;
   Muzeul Pastoral Jina - 19 noiembrie 2015, ora 11;
   Muzeul Etnografic Săcele - 20 noiembrie 2015, ora 12;
   Muzeul de Etnografie, Brașov - 20 noiembrie 2015, ora 17;
   Muzeul Naţional al Ţăranului Român (MTR), Bucuresti - 21 noiembrie 2015, ora 15.

   Partea a doua a ramas neshimbata:
   Va astept cu drag!
   Intrarea este gratuita.
   In cazul care vreti sa veniti va rog frumos sa trimiteti un e-mail de inscriere pe adresa dragos@lumpan.ro cu urmatoarele date: unde vreti sa veniti si cate persoane.

   Proiect co-finanțat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

  • 04 Nov 2015

   Proiecții scurte

   Scurt-metrajul Transhumanta va fi proiectat astfel:
   Muzeul Naţional al Ţăranului Român (MTR), Bucuresti - 7 noiembrie 2015, ora 15:30;
   Muzeul Etnografic Săcele - 10 noiembrie 2015, ora 12:00;
   Muzeul de Etnografie, Brașov - 11 noiembrie 2015, ora 17:00;
   Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj - 12 noiembrie 2015, ora 18;
   Muzeul Pastoral Jina - 13 noiembrie 2015, ora 11.

   Va astept cu drag!
   Intrarea este gratuita.
   In cazul care vreti sa veniti va rog frumos sa trimiteti un e-mail de inscriere pe adresa dragos@lumpan.ro cu urmatoarele date: unde vreti sa veniti si cate persoane.

   Lung-metrajul Transhumanta va fi gata in cursul anului 2016.

  • 12 Oct 2015

   Transhumanta a intrat in post-productie!

    Am revenit!
   Cu o intarziere pentru care va cer scuze!
   Dar si cu vesti bune: am inceput sa lucrez la post-productia Transhumantei.
   Calendarul este urmatorul:
   - la inceputul lunii noiembrie va fi gata scurt-metrajul Transhumanta (va avea aproximativ 15 minute);
   - in saptamana 7 - 14 noiembrie vom proiecta scurt-metrajul Transhumanta la: Muzeul Naţional al Ţăranului Român, Muzeul de Etnografie Braşov, Muzeul Etnografic al Transilvaniei (Cluj-Napoca), Muzeul Pastoral din Jina si Muzeul Etnografic Săcele;
   - in ianuarie 2016 va fi gata draftul pentru lung-metrajul Transhumanta (90 minute);
   - in martie 2016 va fi gata lung-metrajul Transhumanta (90 minute);
   - dupa ce va fi gata lung-metrajul vom trimite Transhumanta la festivaluri de film;
   - in 2016 - 2017 vor urma lansarea lung-metrajului Transhumanta si producerea DVD-urilor.

   Referitor la recompense:
   - mi-ar face placere sa ne intalnim personal daca puteti sa veniti la una dintre proiectiile de mai sus. In felul acesta pot sa va multumesc direct si sa va dau recompensele.
   - daca nu puteti sa veniti la una dintre proiectiile de mai sus va voi trimite recompensele prin posta / curier. Exista sanse ca proiectul Transhumanta sa fie sustinut si de o firma de curierat :)

   Va rog sa-mi trimiteti un e-mail pe adresa dragos@lumpan.ro si sa-mi spuneti pe care dintre cele doua variante de mai sus o preferati pentru recompense: intalnire personala la una dintre proiectii sau curier.
   Pentru varianta posta / curier estimez ca voi trimite recompensele in jur de 1 decembrie.
   Aceasta si pentru ca atunci vom sti sigur daca ne-am intalnit sau nu la proiectii :)

   Va multumesc inca o data!


   ps 1: Invitatiile la premiera filmului  (de la recompense) sunt pentru filmul "Transhumanta" lungmetraj (90 minute). Proiectiile din saptamana 7 - 14 noiembrie sunt bonus :)

   ps 2: Am inceput post-productia Transhumantei in studioul Chainsaw Europe 

   ps 3: Bota din fotografie

   nu este a mea; am imprumutat-o de la prietenii de la Ferma Catean - care ne-au propus sa ne ajute la proiectii. Le multumesc frumos!

  • 18 Aug 2015

   Campania s-a incheiat cu succes: va multumesc!

   Revin in aproximativ 30 de zile cu detalii privind recompensele. Asta deoarece pe 10 august (cand s-a incheiat campania) a trebuit sa plec din Bucuresti: mai intai prin pesteri, apoi la manastiri, munti si, desigur, la stane :)

   Acum sunt la manastirea Sihastria Putnei. Monahii de la Sihastria Putnei au scris un text frumos in timpul campaniei: http://www.sihastriaputnei.ro/recomandari/ultima-transhumanta

   Va multumesc!"

  • 30 Jul 2015

   Multumesc frumos & sa nu lasam armele jos :)

   Crowdfundingul a depasit suma minima propusa!
   Si trebuie sa recunosc ca au fost depasite si asteptarile mele! Asa ca va multumesc mult inca o data!
   Mai sunt 11 zile de crowdfunding: ce facem?
   Eu propun sa continuam Transhumnata :)
   Intr-adevar suma minima propusa a fost usor depasita. Dar, dupa cum spuneam la descrierea campaniei: "Acum, mai e nevoie de aproximativ 15.000 euro pentru a finaliza filmul documentar... Ne propunem ca prin aceasta campanie de crowdfunding sa strangem minim 7500 euro (33.333 lei), urmand ca diferenta sa fie acoperita din economiile proprii si alte colaborari."
   Pe pe crestemidei.ro/ UltimaTranshumanta am strans prima jumatate; daca in celelalte 11 zile ramase Transhumanta va mai strange ceva atunci va fi mult mai usor cu a doua parte "acoperita din economiile proprii si alte colaborari."

   P.S. 1: Despre "economiile proprii" Vlad Petreanu a scris bine: "Dragoş Lumpan care a topit toate economiile familiei pentru acest proiect unic..." - Petreanu.ro
   P.S. 2: Tot pe crestemidei.ro/UltimaTranshumanta  am explicat cu detalii de ce mai e nevoie de aproximativ 15.000 euro pentru a finaliza filmul documentar.

   P.S. 3: Fotografia este facuta in Turcia, la ciobanii de la Marea Neagra. Nici ei nu au lasat armele jos :) Le-au pus pe masa pentru o fotografie. Si un ceai :)

   P.S. 4: Recompensele sunt la fel de valabile si dupa depasirea planului :)

  • 23 Jul 2015

   Trei sferturi din drum..

   Am mers impreuna trei sferturi din drum: azi suma stransa a ajuns la 75%!
   Multumim frumos tuturor sustinatorilor!
   Mai avem de strans 25% in urmatoarele 17 zile..

  • 17 Jul 2015

   Am participat la apariţia acestui film!

    Astazi Vlad Petreanu a scris un articol frumos despre proiectul Transhumanta:
   Haideţi să spunem lumii ceva din povestea noastră!
   Vlad scrie spre final: "Haideţi să-l ajutăm pe Dragoş Lumpan şi, împreună, să spunem lumii întregi povestea ultimei transhumanţe. Merităm să avem un asemenea film şi, peste ani, când el va fi redifuzat a nu ştiu câta oară de vreun canal tv ca argument pentru valorile României, vom putea spune: “şi eu am participat la apariţia acestui film!”
   Voi ati ajutat acest film: va multumesc!

   Tot azi crowdfundingul pentru Ultima transhumanta a trecut pragul de 50% din suma necesara: va multumesc inca o data!
   Mai avem 24 de zile ramase (40% din timp) pentru a reusi acest crowdfunding.

  • 09 Jul 2015

   Multumim simetric!

    Multumim frumos pentru contributiile de pana acum!

   Ieri campania de crowdfunding a trecut printr-un moment de simetrie:
   33 sustinatori, 33 zile ramase in care putem finanta filmul, minim 33.333 RON de atins pentru a demara post-productia!

   Moment perfect pentru a aminti regula crowdfundingului "Totul sau nimic!": Transhumanta va fi finantata si va intra in posesia acestor fonduri doar daca va strange minim 33.333 lei pana pe 10 august 2015. Daca nu va strange minim 33.333 lei pana pe 10 august 2015 atunci toti banii se vor intoarce la sustinatori.

   Multumim frumos pentru viitoarele contributii!

  • 20 Jun 2015

   Mulțumiri și amintiri

    În primul rând, mulțumim mult susținătorilor care au donat până acuma! Nu uitați însă că acest proiect va fi finanțat doar dacă va strânge 33.333RON până pe 10/08/2015. Prin urmare, ar fi minunat dacă am putea să popularizăm campania cât mai mult. Facem apel la orice metodă de comunicare: radio, bloguri, facebook etc.

    De asemenea, vă reaminitim că pe http://transhumance.ro/blog/ si http://lumpan.com/blog/ apar zilnic fotografii din Making-of, iar pe pagina de facebook postăm fotografii pe care le puteți share-ui pentru a crește vizibilitatea campaniei.

    Încă o dată, mulțumim pentru donațiile de până acuma și sperăm să ne întâlnim cu toții la premiera filmului!

  About the project

  Transhumance is the several hundred kilometers road that shepherds go through, between mountains and plains, in fall and spring, to feed and protect their flocks.

  Those shepherds who still practice transhumance go day by day with their sheep, they sleep where the night finds them, outdoors, regardless of the season. They live in another world, in another time, in a quasi-cosmic calendar. In 2007, in Romania about 30 shepherd families were still practicing transhumance compared to the thousands who used to do it a century ago.

  In 2007 I started to photograph a family of shepherds in Romania, which for generations had been walking on the road. In 2008 these shepherds gave up going on the road, in transhumance.

  In 2010 I extended the entire project into several more countries: Albania, Greece, Italy, Great Britain and Turkey. Also, besides photo I started shooting. For Romania I found another family of transhumant shepherds.

       

  The photographic project has already been exhibited in different countries in Europe, numbering 12 exhibitions and being very well received by the public. Below you can read some opinions and reactions.

  Now I am working for the post-production on the film Transhumance, a 90-minute anthropological documentary, edited out of 100 hours of footage in the 6 countries of the project, numerous interviews with shepherds, interviews with researchers in anthropology, and with initiators of cultural projects on transhumance. The film will also include time-lapse images created from over 100,000 photos. I chose photography and film because in this way I can tell an old story in a new language, very easily accessible.

  After it's done, Transhumance film will be sent to film festivals and then distributed. We estimate that the film will be completed in October 2015.

  The whole project was huge and the budget exceeded EUR 100,000. Until now it was funded by ICR, AFCN, GAV, Urban Spaces and own funds.

  Now, in order to complete the documentary film, approximately 15.000 EUR is needed:

  • Editing (rendering materials in editable format, selecting footage, import and rendering images for timelapse, edit): 7000 EUR 
  • Music (music & final mix): 3000 EUR
  • Audio (sound, sound editing & synchronization): 1000 EUR
  • Graphics: 1000 EUR
  • Translations & subtitles: 1500 EUR
  • Post Production for Video & Sound (loading, color correction, editing / mixing sound): 1500 EUR

  Our goal is to collect minimum 7500 EUR through this crowdfunding campaign, the rest is to be covered from own savings and other collaborations.

  More about the project Last Transhumance you may see on http://transhumance.ro/en/ and on Facebook .

  ***

  I am Dragos Lumpan, photographer and filmmaker.
  Other projects developed by me: Motions, Faces of monastic life, Bears and other masks.
  More about me and my projects: http://lumpan.com/

  ***

  Some reactions and opinions on Last Transhumance project:

  “Probably the best project by a Romanian photographer in recent decades.” – Catalin Gruia, editor in chief of National Geographic Romania

  “Dragos Lumpan deserves the greatest accolades for his effort and persistence in his endeavour to bring forth, for humanity, a dying tradition.” – Mariana Carpinisan, Art Critic at the Smithsonian Institution, Louvre and the Guggenheim Abu Dhabi

  “It is a classic! A wonderful record of a fading world.” – Keith Bowen, visual artist

  “A world embraced with seriousness and humor. Pure silence. Time is being photographed.”  – Aurelian Triscu, professor architect

  “Sisyphus and elephant’s work.” – Rodica Anca Marinescu, visual artist

  “The world seems to be rushing at ever more frenetic speed, and we have less time for each other, and less time to think about what really matters. The people may have a key to this. Those who look after the land are a precious human resource and this is one of many reasons why Dragoş Lumpan’s photographs are valuable. He knows he can’t change anything, but simply by drawing attention to the phenomenon, which even in hi-tec Wales looks almost archaic, he may help it to survive.” – Caroline Juler, visual artist, author of the guide „Romania” – National Geographic.

  “Dragos Lumpan is one of the last witnesses to a tradition that slowly disappears from the beauty of the world.” – Razvan Exarhu, journalist

  “The project is impressive and I am sure that it can be an European landmark in terms of social and cultural anthroplogy.” – Aneta Bogdan, Chartered Marketer, Managing Partner Brandient

  “The images captured by Dragos Lumpan provide a visual dimension which in archaeology is often only vaguely intuited.” - Tiberiu Vasilescu, historian, archaeologist, lecturer.

  “Dragos Lumpan’s transhumance  means people and animals in perpetual motion, who fit the landscape, the climate, the events. On their ways, in their bags, shepherds carry not only a simple millennial type of economy, but also messages, more and more blurred, arising from an ancestral culture. A lesson of harmony with nature, of applied ecology. Is there a geographical synthesis so complete?” – Cristian Lascu, senior editor, National Geographic Romania

  ‘The concept of “iconography ” in Dragos Lumpan’s work encompasses not only his specific rendering of the theme but, above all, the history and effect of this theme in itself. The subject here originates from works based on several months accompanying a Romanian family of shepherds and its flock of sheep. The individual animal, the flock of sheep, the landscape, the weather, the people and their lives and lifestyle become archetypal elements in the context of iconography, reflecting a documentary approach in a complex apparatus of components of a metaphoric, mythological and art-historical nature.

  The overall concept illustrated in these particular works by Dragoş Lumpan traces back to the very origins of Romanian culture, conveying an everyday scenario still in existence today through the concept of iconography characterised by art history. Or, in other words, to give an example from art history: Caravaggio’s particularly lasting artistic impression was a result of the fact that he presented iconographic traditions with a new vision of contemporary social reality, thereby radicalising such traditions. In much the same way as Caravaggio presented his art with reference to time and place, Dragoş Lumpan works through the medium of photography.’ –  Martin Hochleitner, art history & photography theory professor

  Loading
  X